Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Sekretariat:

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 224 (Gmach Główny PW)
tel.:
e-mail:

Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse.

Działalność badawczo-dydaktyczna pracowników Zakładu koncentruje się na problemach polityki makro- i mikroekonomicznej oraz prawa gospodarczego. Do głównych nurtów badań naukowych należą zagadnienia z zakresu rynków finansowych, zarządzania publicznego oraz makroekonomii i marketingu. 

 W zakresie dydaktyki pracownicy Zakładu prowadzą między innymi zajęcia:

  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, mikroekonomia, rachunkowość finansowa, ekonomia rynkowa, marketing, papiery wartościowe - dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
  • publiczne prawo gospodarcze, prawo bankowe, prawo finansowe, prawo energetyczne - dyscyplina: nauki prawne.

Kierownik Zakładu

Pracownicy samodzielni

Dr hab. Marek Jakubiak  Profesor uczelni
Dr hab. Radosław Koszewski Profesor uczelni
Dr hab. Anna Zalcewicz Profesor uczelni
Dr hab. Robert Zajdler Adiunkt

Pracownicy niesamodzielni

Dr Alina Naruniec Docent
Dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik Adiunkt dydaktyczny
Dr Małgorzata Stawicka Adiunkt dydaktyczny
Dr Agnieszka Tomczak Adiunkt dydaktyczny
Dr Małgorzata Orechwo Adiunkt dydaktyczny
Mgr Aleksandra Firek Asystent dydaktyczny
Dr Tomasz Tyc Adiunkt
Mgr Zbigniew Jackiewicz Wykładowca

Pracownicy dydaktyczni - umowa cywilnoprawna

Mgr Agnieszka Kaczorowska  

Plan seminariów zakładowych WAiNS