ks. dr Jacek Połowianiuk

anonim m
jacek.polowianiuk@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Prawo konstytucyjne - I rok, studia I stopnia, regulamin przedmiotu
 • Prawo gospodarcze (realizacja na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) - I rok, studia I stopnia, regulamin przedmiotu
 • Prawo gospodarcze (realizacja na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej) - I rok, studia I stopnia, regulamin przedmiotu
 • Prawa człowieka (realizacja na Wydziale Geodezji i Kartografii) - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
 • Podstawy prawodawstwa i ekonomii (realizacja na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) - II rok, studia I stopnia, regulamin przedmiotu

Doktor nauk prawnych. W roku akademickim 2013/14 wykładowca w Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2009 – 2014 wykładowca na Uniwersytetach w Rzymie, m.in. Gregoriańskim, Laterańskim i Santa Croce.

Obecnie w swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na problematyce: praw człowieka, prawa naturalnego i prawnych aspektach tworzenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz na relacjach państwo-Kościół.

 

Monografia

 1. La formazione seminaristica nei seminari polacchi secondo i sinodi diocesani negli anni 1983-2010, Rzym, 2012, ss. 317.

Artykuły

 1. Praxe Kongregace pro klérus ohledně pozbytí duchovního stavu, "Studia theologica" 49 (2012) 3, Olomouc 2012, s. 178-206, ISSN 1212-8570.
 2. La fedelta del Sacerdote: importanza della formazione iniziale, "Sacrum Ministerium" XVIII (2012) 1-2, Roma, s. 137-157.
 3. Formacja prezbiterów w świetle teologii komunii. Studium teologiczno-kanoniczne, w: Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan, M. Składanowski, T. Syczewski (red.), Lublin: KUL 2013, s. 237-258, ISBN 978-83-7702-734-9.
 4. Le crisi dei sacerdoti e la formazione seminaristica, w: Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku. G. Noszczyk, C. Smuniewski (red.), Katowice 2013, s. 44-59, ISBN 978-83-7030-907-7, ISSN 1643-0131.
 5. Wychowanie społeczne a edukacja dla bezpieczeństwa. Inspiracje myślą Jana Pawła II, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, A. Skrabacz, L. Kanarski (red.), Warszawa 2014, s. 110-133, ISBN 978-83-63755-33-1.
 6. Ofiarniczy wymiar posługi duchownych w misji Kościoła, w: Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, J. Królikowski, P. Kantor (red.), Tarnów 2014, s. 95-109, ISBN 978-83-7793-203-2.
 7. Status dziecka poczętego w polskim porządku prawnym, w: Pragnę żyć! Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego. P. Wójcik, M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk (red.), Lublin 2014, s. 307-345, ISBN 978-83-7702-916-9.
 8. Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle polskiego prawa, w: Pokuta w życiu chrześcijańskim, red. Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Sławomir Mazur, Lublin: KUL, 2015, s. 159-178. ISBN 978-83-8061-120-7.
 9. Nawrócenie do miłosiernego Boga. Wprowadzenie, w: Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, red. Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Lublin: KUL, 2015, s. 9-17. ISBN 978-83-8061-121-4.
 10. Trybunał Penitencjarii Apostolskiej - jurysdykcja, przestępstwa i procedura. Wybrane zagadnienia, w: Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, red. Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Lublin: KUL, 2015, s. 165-178, ISBN 978-83-8061-121-4.
 11. Kara jako instrument naprawczy w prawie polskim, w: Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, red. Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Lublin: KUL, 2015, s. 178-198.
 12. Nawrócenie - wezwanie wciąż pełne treści. Wprowadzenie, w: Czy można dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, red. Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Lublin: KUL, 2015, s. 9-15. ISBN 978-83-8061-122-1.
 13. Przestrzeganie praw mniejszości kulturalnych i imigrantów w Polsce. Wybrane zagadnienia. w: Europa w dobie przemian. O wielokulturowości i bezpieczeństwie. red. Cezary Smuniewski, Robert Kobryński, Warszawa 2015, s. 128-141. ISBN 978-83-7821-115-0.

Redakcja

 1. M. Piacenza, Chrystus tożsamością kapłana, tł. W. Kapica, red. wyd. polskiego Cezary Smuniewski, Jacek Połowianiuk, Kraków 2011, ss. 154. ISBN 978-83-7422-336-2.
 2. M. Piacenza, Księża w epoce nowoczesności, tł. M. Masny, red. wyd. polskiego Cezary Smuniewski, Jacek Połowianiuk, Kraków 2013, ss. 196. ISBN 978-83-7422-533-5.
 3. Pragnę żyć! Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego, red. Piotr Wójcik, Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Lublin:KUL, 2014, ISBN 978-83-7702-916-9.
 4. Pokuta w życiu chrześcijańskim, red. Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Sławomir Mazur, Lublin: KUL, 2015, ISBN 978-83-8061-120-7.
 5. Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, red. Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Lublin: KUL, 2015, ISBN 978-83-8061-121-4.
 6. Czy można dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, red. Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Lublin: KUL, 2015