dr Agnieszka Dorota Woźniak (umowa cywilnoprawna)

agnieszka.wozniak2@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

  • Podstawy procedury cywilnej - I rok, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
  • Prawo własności intelektualnej (realizowane na Wydziałach Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Elektroniki i Technik Informacyjnych) - I rok, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
  • Seminarium dyplomowe - II rok, studia II stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu