dr inż. Krzysztof Urbaniak

Krzysztof Urbaniak
krzysztof.urbaniak@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne - 1 rok, I semestr, studia I stopnia, regulamin przedmiotu
 • Technologie informacyjne I - 1 rok, II semestr, studia I stopnia, regulamin przedmiotu - (aktualizacja)
 • Technologie informacyjne II - 1 rok, III semestr, studia I stopnia, regulamin przedmiotu - (aktualizacja)
 • ...

Zainteresowania zawodowe

 • Rozwój oraz zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w szczególności zastosowanie w administracji publicznej.
 • Nowoczesne technologie i innowacyjność.
 • Rozwój i integracja systemów teleinformatycznych.
 • Czynniki rozwoju elektronicznej administracji (technologiczne, prawne, organizacyjne, społeczne, ekonomiczne ...).
 • Bezpieczeństwo (także cyber...) oraz ochrona informacji.
 • Zarządzanie projektami oraz informatyczne systemy zarządzania.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Sztuczna inteligencja (szanse, zagrożenia, zastosowania).

Zainteresowania badawcze to przede wszystkim nowe metody przetwarzania informacji, wykorzystanie systemów teleinformatycznych w zarządzaniu oraz wspomaganie diagnostyki medycznej przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, w szczególności takich schorzeń jak: choroba wieńcowa, zawały serca, nowotwory piersi. 

Autor i współautor kilkunastu publikacji z zakresu wykorzystania komputerowych metod przetwarzania danych w diagnostyce medycznej oraz kilku publikacji o tematyce związanej z rozwojem elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego. Prowadzę wykład i ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne i komunikacyjne, Bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych oraz Systemy teleinformatyczne w administracji. Promotor kilkudziesięciu ukończonych licencjackich i magisterskich prac dyplomowych.

Rozwój zawodowy i praktyka

Intensywny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wpływ na życie człowieka implikuje konieczność poszerzania własnej wiedzy, rozwój umiejętności zawodowych (praktycznych) oraz zdobywanie nowych kompetencji.

 • 2018 2020 - studia podyplomowe MBA – Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
 • 2013 – 2014 studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Studia podyplomowe dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej".
 • 2007 2008 studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej p.n. Informatyczne Systemy Zarządzania.
 • 2006 studia doktoranckie: Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki. Uzyskany stopień – doktor nauk technicznych. Wyróżnienie.

Tematyką związaną z informatyzacją oraz nowoczesnymi metodami przetwarzania informacji zajmuję się do dnia dzisiejszego. Doświadczenie praktyczne zdobyłem współtworząc, utrzymując i nadzorując działanie systemów teleinformatycznych w jednym z urzędów centralnych, będąc m.in. odpowiedzialnym za cyfryzację usług, systemy zarządzania informacjami oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych pracuję od 2004 r., początkowo na stanowisku asystenta a po uzyskaniu stopnia doktora, na stanowisku adiunkta.

Pełnione funkcje

Najważniejsze publikacje

 • Application of artificial neural networks for early detection of breast cancer, Inter-Academia 2016, September 26-28, 2016, Warsaw, Poland, Krzysztof Urbaniak, Krzysztof Lewenstein.
 • Detection and Evaluation of Breast Tumors on the Basis of Microcalcification Analysis [w:] Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 393, Springer 2016, DOI 10.1007/978-3-319-23923-1, ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-23921-7, s.159-167 – Krzysztof Lewenstein, Krzysztof Urbaniak.
 • Automatyczne wspomaganie oceny zdjęć mammograficznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych [w:] Komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej – przykłady rozwiązań, OWPW, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7814-469-4, s.90-115 – Krzysztof Lewenstein, Krzysztof Urbaniak.
 • Cloud computing jako nowy model świadczenia usług IT w administracji budowlanej" [w:] Zastosowania technologii informatycznych – teoria i praktyka, red. Aleksander Jastriebow, Kazimierz Worwa, Radom 2015, ISBN 978-83-7351-469-0, ISBN 978-83-7789-346-3, s.324-335 – Krzysztof Urbaniak.
 • Perspektywy rozwoju elektronicznych usług publicznych realizowanych w chmurze obliczeniowej i ich wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, dr inż. Krzysztof Urbaniak, mgr inż. Michał Babula, Konferencja Naukowa Społeczeństwo informacyjne Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych 22-24 września 2014 r. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rola i znaczenie nowoczesnych instrumentów umożliwiających właściwe zarządzanie wiedzą w nadzorze budowlanym [w:] Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności. Red. naukowa Jacek Grzywacz i Sławomir Kowalski, Płock 2013, s.59-68, ISBN 978-83-61601-85-2 – Marek Kisilowski, Krzysztof Urbaniak.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych w administracji publicznej i w kształceniu kadr [w:] Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji. Red. naukowa Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj, Kamil Sikora, Stanisław Wrzosek. Radom 2013, s.155-173, ISBN 978-83-62491-30-8 – Marek Kisilowski, Krzysztof Urbaniak.
 • Czynniki wpływające na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w "Informatyka w dobie XXI wieku" Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne pod red Aleksandra Jastriebowa, Radom 2011, s.316-328, (2011) – Krzysztof Urbaniak.
 • Wpływ e-administracji na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wydawca; Oficyna Wydawnicza PW, Wydanie I; Tytuł monografii; Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Autor (Autorzy); Praca zbiorowa pod redakcją Heleny Kisilowskiej i Edwarda Malaka. Rok 2010, tom I, s.353-362. (2010) – Krzysztof Urbaniak.
 • Application of art. neural network for coronary artery disease diagnosing – K. Lewenstein, K. Urbaniak, Dubrownik, 8 IMEKO, 16-19.09.1998, p.3.114-3.117.
 • Interpretation of mammograms in system with Fahlman's neural network and picture segmentation. K. Lewenstein, K. Urbaniak, EMBEC, VI International Conference on Medical Physics, Monduzzi Editore 1999, pp. 181-187.
 • Fahlman's neural network based system for breast cancer diagnosing, K. Lewenstein, K. Urbaniak, VI International Conference on Medical Physics – Patras Medical Physics '99, Hellas, 01–04.09.1999, p.190.
 • Fahlman's neural network based system for breast cancer diagnosing, K. Lewenstein, K. Urbaniak, Med.&Biol.Eng&Comp. Proc. of EMBEC'99, 04-07.11.1999, Vienna, part I, p.756-757.
 • Influence of the digital transformation of the mammograms on computer discrimination of breast cancer, K. Urbaniak, K. Lewenstein, P. Łubkowski, M. Chojnacki, 3rd International Conference Mechatronics, Robotics and Biomechanics, 2001, Trest, p.181-189.
 • Porównanie rezultatów komputerowej analizy mammogramów przetworzonych cyfrowo różnymi metodami, K. Urbaniak, K. Lewenstein, P. Łubkowski, Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej PTSK "Symulacja w badaniach i rozwoju", Gdańsk, Sobieszewo, 2001, p.393-400.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - Laureat nagrody "Złota kreda" w kategorii "Najlepszy wykładowca" oraz 2010, 2011, 2012, 2020 laureat nagrody "Złota kreda" w kategorii "Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty".
 • 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 - Nagroda Rektora PW za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne.
 • 2018, 2019, 2020 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne za rok akademicki 2017/2018. 2018/2019, 2019/2020.
 • 2015 - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • 2015 - Srebrny Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji PW.
 • 2007 - Nagroda III stopnia za indywidualne osiągnięcia w 2006 r.
 • 2002 - Laureat nagrody "Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation".

Zainteresowania i hobby

Muzyka i film '80, fotografia, Powstanie Warszawskie, innowacje, nowe technologie, zarządzanie projektami oraz ... desery i słodycze.