dr Tomasz Dusiewicz

tomasz.dusiewicz@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

1998 — magister politologii i nauk społecznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą – Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

2005 — doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

od 2000 — członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Zainteresowania

 • Polityka kulturalna jako jedna ze sfer polityki społecznej
 • Analiza działalności instytucji kultury
 • Socjologia zabawy
 • Socjologia kultury
 • Studia performatywne i performatyka życia codziennego
 • Antropologia widowisk

Publikacje

 • "Drama w kontekście dramaturgicznych reguł życia", materiały pokonferencyjne po Ogólnopolskiej Konferencji Dramy Stosowanej "Dialogi – Wyzwania – Inspiracje" zorganizowanej przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-klatka", 2003
 • "Komediowy rechot naszej demokracji", "Foyer", czerwiec 2005, nr 12
 • "Komediowy rechot demokracji", materiały pokonferencyjne po II Festiwalu Humoru zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Katowicki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Śląskiego, [w:], Wojciech Świątkiewicz, Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir, (red.), Oblicza humoru, Tom I, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Wyd. centrix.pl, 2007 – praca w formie e-booka
 • "Komiczna maska polityka", materiały po Ogólnopolskim Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, [w:], Marek Sokołowski, (red.), Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009, str. 209-219
 • T. Dusiewicz, K. Dzieniszewska-Naroska, "Public Relations jako jedno z wyzwań w zarządzaniu kryzysowym", materiały pokonferencyjne po Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pt. "Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym", [w:], Eugeniusz Sobczak, (red.), Nowe wyzwania i wykorzystywanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym, Wyd. Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa, 2010, str. 33-44
 • Edukacyjno - poznawcza funkcja dramy w kontekście twórczej resocjalizacji, [w:], Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja – Social Prevention and Resocialization pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego, Tom 20, 2012, str. 273-288