dr Michał Piotr Pręgowski

pręgowski
michal.pregowski@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

  • Zwierzęta w prawie i społeczeństwie  - II i III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
  • Public relations w administracji i sektorze prywatnym - II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
  • Contemporary Topics in Social Sciences  - I i II rok, studia II stopnia, regulamin przedmiotu
  • Seminarium dyplomowe - III rok, studia I stopnia licencjackie, regulamin przedmiotu
  • Socjologia (zajęcia realizowane na Wydziale Geodezji i Kartografii) - III rok, studia I stopnia stacjonarne, regulamin przedmiotu
  • PR i reklama we współczesnym świecie (zajęcia realizowane na Wydziale Geodezji i Kartografii) - II rok, studia II stopnia niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Socjolog i medioznawca. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2002), doktorat obronił w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW (2008). Od 2009 r. jest adiunktem w WAiNS PW. Jako stypendysta Fulbrighta prowadził badania i wykładał na Eastern Kentucky University (2014-2015); wcześniej był stypendystą Centrum Studiów Zaawansowanych PW pełniąc funkcję profesora wizytującego na tej samej uczelni (2013). Prowadził również zajęcia w ramach Seminarium Pedagogicznego dla Doktorantów Politechniki Warszawskiej (2012-2015).

 

Działalność akademicka

Dr Pręgowski jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących społecznych aspektów nowych mediów, w tym książki „Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci” (2012). Były członek Association of Internet Researchers (AoIR). Od 2012 roku zainteresowania naukowe dr. Pręgowskiego są związane z antropozoologią i badaniem społecznego wymiaru relacji człowiek-zwierzę. Prowadzi badania nad statusem zwierząt towarzyszących we współczesnym świecie zachodnim i postawami wobec zwierząt. Interesuje się zwłaszcza takimi zjawiskami, jak pochówek zwierząt (aspekty kulturowe i społeczno-prawne), przemoc wobec zwierząt i przemoc krzyżowa, a także ich społecznymi konsekwencjami.

Inicjator i redaktor monografii „Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce” (2014), „Free Market Dogs: Human-Canine Bond in the Post-Communist Poland" (2016) oraz „Companion Animals in Everyday Life” (2016). Publikował m.in. w „Society & Animals”, „Studiach Socjologicznych”, „Studiach Medioznawczych” i „Anthrozoös”. Aktywny recenzent prac naukowych w czasopismach międzynarodowych („Human-Animal Interaction Bulletin”, „Polish Sociological Review”, „Society & Animals”, „Anthrozoös”, „Medical Humanities”). Współpracuje jako recenzent wydawniczy z wydawnictwem Palgrave Macmillan. Członek International Society for Anthrozoology (od 2014), uczestnik prac Editorial Advisory Boardwysoko punktowanego czasopisma „Anthrozoös” (kadencja 2017-2023). Członek zarządu International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO – sekretarz w latach 2016-2020, wiceprezes ds. polityk od 2020).

Dr Pręgowski wykładał gościnnie w wielu ośrodkach zagranicznych, m.in. Messerli Research Institute przy Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu, na Montana State University, Madonna University, Carroll College, University of Louisville. Wyniki swoich badań prezentował także na zaproszenie Animals & Society Institute (2015), San Francisco Society for the Prevention of Cruelty to Animals (2017), a także na międzynarodowym kongresie Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (2019).

W latach 2015-2018 był na PW opiekunem Studenckiego Koła Naukowego ProAnimalia.

 

Nagrody i wyróżnienia

Stypendysta Fulbrighta (2014), Centrum Studiów Zaawansowanych PW (2013), laureat nagród Rektora PW, zarówno indywidualnych (2011, 2013, 2015, 2017), jak i zbiorowej (2010).

 

O sobie

W pracy naukowej najbardziej lubię możliwość dociekania, sprawdzania, węszenia. Szczególnie ciągnie mnie do zjawisk słabo zbadanych, nowych. Z czasem nierzadko te dociekania porzucam – z głębokim przekonaniem, że warto iść dalej. Naukę widzę jako przestrzeń zarówno dla specjalistów zgłębiających konkretne zagadnienie przez całą karierę, jak i dla generalistów, których żywiołem jest wielowątkowość.

Moim ulubionym zajęciem jest obserwowanie wszechobecnej zmiany, a zwłaszcza tego, jak zmieniają się i wzrastają wewnętrznie ludzie. Szczególnie moi najbliżsi, w tym dzieci. Mam duszę belfra, lubię pracować ze studentami a studia widzę przede wszystkim jako niepowtarzalną szansę rozszerzania horyzontów, pogłębiania wrażliwości społecznej, a także brania odpowiedzialności za swoje postępowanie. Specjalistyczna wiedza jest ważna, ale nie pierwszoplanowa (patrz: wszechobecna zmiana).

Idee, które uznaję za bliskie: kalokagathia, stoicyzm, ośmioaspektowa ścieżka. W wolnych chwilach praktykuję biegi terenowe, w tym górskie. Lubię niepogodę.