dr Kinga Pawłowska

kinga.pawlowska@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Socjolog. Doktor nauk humanistycznych. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kilku ogólnych obszarów, do których należą m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia i antropologia organizacji, zachowania ludzi w organizacji, kierowanie zespołem, ekonomia społeczna, zróżnicowania i nierówności społeczne, problemy społeczne, antropologia społeczna, antropologia kultury oraz socjologia i antropologia wsi.

 

  

   

  

Wybrane publikacje

  • Kinga Pawłowska, "Metoda pamiętnikarska w polskiej socjologii wsi – ujęcie antropologiczne", "Wieś i Rolnictwo" (IRWiR PAN), nr 1 (142), 2009, s. 62-84.
  • Kinga Pawłowska, "Wiejskie habitusy i ", "Polityka Społeczna" (IPiSS), nr 4, rocznik XXXVI (433), 2010, s. 18-28.
  • Współautorstwo, "Kapitał społeczny – lek na całe zło", "Polityka Społeczna" (IPiSS), nr 5-6, rocznik XXXVIII (446, 447), 2011, s. 21-26.
  • Współautorstwo (2011), "Obywatelska partycypacja: migotanie idei", w: (red.) A. Olech, "Partycypacja publiczna: o uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 61-79.
  • Współautorstwo (2012), "Instytucjonalne kontradykcje trzeciego sektora, w: (red.) P. Poławski, "Trzeci sektor: fasady i realia", Warszawa: IPiSS, s. 33-58.
  • Recenzja pracy Ewelin Szpak "Mentalność ludności wiejskiej w PRL: studium zmian", Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, FDPA, 2013 w: "Polityce Społecznej", nr 7, 2014.
  • Współautorstwo (2014), "Jeśli partycypacja – ... to z panną taką jak ty", w: (red.) Anna Przybylska, Anna Giza, "Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej", Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar.