Dr hab. inż. Jarosław Zalewski

jaroslaw.zalewski@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

 • Wybrane zastosowania mechaniki - II rok, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Podstawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - II rok, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego - II rok, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, regulamin przedmiotu

Wykształcenie

 • Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (październik 2005 r.).
 • Doktor nauk technicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (październik 2011r.).
 • Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna (maj 2020r.).

Zainteresowania

Obszary zainteresowań naukowych:

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego, szczególnie wybrane aspekty dotyczące wypadków drogowych, nowatorskie rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • dynamika pojazdów samochodowych, a w szczególe modelowanie zderzeń samochodów, badanie dynamiki środków transportu w ujęciu modelowym;
 • mechanika z wyróżnieniem mechaniki zderzeń, elementów związanych z wytrzymałością i bezpieczeństwem, współpracy koła z nawierzchnią drogi, a także mechaniki ruchu środków transportu;
 • elementy informatyki, szczególnie symulacje komputerowe oraz programy wspomagające analizę mechaniczną zjawisk występujących w konstrukcjach.

Amatorsko - grafika komputerowa (komputerowe wspomaganie projektowania).

Wybrane publikacje

Monografie:

 • Kisilowski J., Zalewski J., Modelowanie zdarzeń w ruchu drogowym, Wydawnictwo Instytutu Eksploatacji w Radomiu, ITEE PIB, Radom – Warszawa 2016. ISBN: 978-83-7789-434-7.
 • Zalewski J., Wpływ wybranych parametrów ruchu na niektóre cechy eksploatacyjne samochodu, Wydawnictwo Instytutu Eksploatacji w Radomiu, ITEE PIB, Radom 2018. 

Artykuły indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus:

 • Zalewski J., Analysis of a road accident in the aspect of mechanics of a frontal crash between two vehicles, Diagnostyka, nr 16(4), 2015.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Analysis of the stochastic technical stability of engineering structures on an example of a moving car, Journal of Theoretical and Applied Mechanics vol. 54 no 4, 2016.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Selected examples of referring the examined stochastic technical stability to the iso standards, Journal of Theoretical and Applied Mechanics vol. 56 no 1, 2018.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Selected aspects of motor vehicle dynamics on the example of a power-off straight line maneuver, Archives of Transport, vol. 50, Issue 2, 2019.

Materiały konferencyjne lub rozdziały z monografii indeksowane w bazach Web of Science i  Scopus:

 • Zalewski J., Kisilowski J., Analysis of Chosen Aspects of a Two-Car Crash Simulation, Telematics in the Transport Environment, Communications in Computer and Information Science 329, Springer, 2012.
 • Kisilowski J., Zalewski J., Analysis of the selected aspects of a crash between two vehicles, Advances Intelligent Systems Research, CSE-13, 2013.
 • Zalewski J., The influence of road conditions on the stability of a laden vehicle mathematical model, realising a single lane change maneuver, Communications in Computer and Information Science 471, Springer, 2014.
 • Zalewski J, The impact of road conditions on the normal reaction forces on the wheels of a motor vehicle performing a straightforward braking maneuver, Tools of Transport Telematics, Communications in Computer and Information Science 531, Springer 2015.
 • Zalewski J., Analysis of the Motor Vehicle Dynamics on the Example of a Fish Hook Maneuver Simulation, Smart Solutions in Today's Transport, Communications in Computer and Information Science 715, Springer 2017.
 • Zalewski J., Influence of Randomly Uneven Roads on Selected Problems of Motor Vehicle Motion, Management Perspective for Transport Telematics, Communications in Computer and Information Science 897, Springer 2018.
 • Zalewski J., Selected problems of motor vehicle maintenance after side impact collision, MATEC Web of Conferences 182, 01019 (2018).
 • Zalewski J., Selected Problems of a Motor Vehicle Motion in a Turn After Steering Wheel Release, Development of Transport by Telematics, Communications in Computer and Information Science 1049, Springer 2019.

Pozostałe:

 • Zalewski J., Analysis of a motor vehicle stability for the selected maneuver (Analiza stateczności pojazdu dla wybranego manewru), Proceedings of the Institute of Vehicles (Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów), No. 2(106)/2016.
 • Zalewski J., Wpływ wybranych parametrów drogi na ruch modelu pojazdu i jego eksploatację, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, nr 80/2016.
 • Zalewski J., Impact of the selected road conditions on the motor vehicle motion, Proceedings of the Institute of Vehicles (Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów), No. 2(111)/2017.
 • Zalewski J., On a certain example of a motor vehicle braking in a turn simulation, Proceedings of the Institute of Vehicles (Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów), No. 3(121)/2019.

Podręczniki:

 • Zalewski J., Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki stosowanej, preskrypt, Warszawa 2013.

Opinie, ekspertyzy, recenzje

 • opinia dla Sądu Okręgowego dotycząca upadku wirnika z trawersy, 2013 r;
 • recenzja artykułu p.t. A study of adult bicyclist head impact conditions in vehicle-bicyclist collision, International Journal of Intelligent Transportation and Urban Planning (ITUP), Vol. 3, No. 3, 2015, Bowen Publishing Company Ltd., ID artykułu 10045.;
 • recenzja artykułu p.t. Study on Ground-Penetrating Radar (GPR) Application in Pavement Deep Distress Detection, Journal of Transportation Technologies, Vol.9, No.2, 2019

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • od listopada 2015r. w Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej;
 • od kwietnia 2017r. w Polskim Stowarzyszeniu Telematyki Transportu.

Od 2014 roku zrealizowany w ramach 6 prac statutowych zbiór zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.