Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Sekretariat: mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 227
tel.: 22 234 65 37
e-mail: danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji prowadzi badania naukowe i działalność dydaktyczną w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, nauk o administracji, nauk socjologicznych oraz w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych w dziedzinie informatyka.

Działalność dydaktyczna Zakładu dotyczy głównie następujących problemów: zasad ustroju politycznego państwa, historii administracji, socjologii i polityki społecznej, socjologii organizacji, metod badań socjologicznych, systemu ubezpieczeń społecznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa narodowego.

Kierownik Zakładu

Pracownicy samodzielni

Dr hab. inż. Marian Kowalewski  Profesor uczelni
Dr hab. Jacek Janowski Profesor uczelni
Dr hab. inż. Jarosław Zalewski Adiunkt

Pracownicy niesamodzielni

Dr Helena Bulińska-Stangrecka Adiunkt
Dr inż. Krzysztof Urbaniak Adiunkt dydaktyczny
Dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz Adiunkt dydaktyczny
Dr Katarzyna Górniak Adiunkt dydaktyczny
Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska                          Adiunkt dydaktyczny
Dr Tomasz Dusiewicz Adiunkt dydaktyczny
Dr Adriana Bartnik Adiunkt dydaktyczny
Dr Kinga Pawłowska Adiunkt dydaktyczny
Dr Michał Pręgowski Adiunkt
Dr Katarzyna Chrostowska-Malak Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni - umowa cywilnoprawna

dr Jacek Pietraszewski  
   

Plan seminariów zakładowych WAiNS