prof. dr hab. Marek Kuś

marekkus

Marek Kuś

Prof. dr hab. Marek Kuś
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
E-mail: marek.kus@pw.edu.pl
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=vtuXYowAAAAJ&hl=pl

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe:

 • profesor tytularny: 1995,
 • doktor habilitowany: 1988, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
 • doktor nauk fizycznych: 1983, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
 • magister (fizyka teoretyczna): 1979, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Przebieg pracy naukowej i dydaktycznej:

 • 1979 –1980 - asystent, Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Uniwersytet Warszawski,
 • 1980 –1984 - starszy asystent, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski,
 • 1984 –1989 - adiunkt, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski,
 • 1990 –1994 - docent, Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk,
 • 1995 – 2001 - profesor, Szkoła Nauk Ścisłych przy Instytutach Polskiej Akademii Nauk,
 • 2003 – 2006 - dyrektor, Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk,
 • 2001 – 2012 - profesor, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • od 1995 - profesor, Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk,
 • od 2016 - profesor, Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska.

Praca w innych ośrodkach naukowych:

 • 1984  - visiting scientist,  University of Arkansas, USA.                
 • 1985 – 1986 - stypendysta Fundacji im. Alexandra-von-Humboldta, Universität Essen, RFN.
 • 1990  -  visiting scientist, University of Maryland, College Park,USA.
 • 1991 – 1992 - visiting scientist, University of New Mexico, Albuqeuerque, USA.
 • 1994 - visiting professor, Ecole Normale Superieure, Paryż, Francja.
 • 1995 – 1996 - visiting professor, Universität Essen, , RFN.
 • 1998 – 2000 - visiting professor, Université Pierre et Marie Curie, Paryż, Francja.

Zainteresowania naukowe:

fizyka chaosu i zjawisk nieliniowych , teoria procesów stochastycznych, metody geometryczne w fizyce, informatyka kwantowa, chaos kwantowy,  podstawy mechaniki kwantowej, filozoficzne problemy nauk ścisłych

Kierowane projekty naukowe  (finansowane przez KBN/MNiSW/NCN)

 1. Zastosowania optyczne procesów stochastycznych o skończonym czasie korelacji, nr 200019101,  1.11.1991-31.10.1992
 2. Metody teoretyczne optyki kwantowej w fizyce materii skondensowanej, nr 2 P302 092 05, 1.08.1993-31.07.1994
 3. Chaotyczne aspekty oddziaływań atomów wodoru z promieniowaniem mikrofalowym, nr 2 P03B 106 08, 01.03.1995-29.02.1996
 4. Komputery kwantowe: fizyczne i matematyczne aspekty dekoherencji, nr 2 P03B 044 13, 01.07.1997-31.12.1999
 5. Chaos kwantowy w układach otwartych, nr 1 P03B 042 26, 1.08.2004-31.07.2007
 6. Uniwersalność w układach mezoskopowych/ Symmetries and universality in mesoscopic systems, projekt badawczy specjalny DFG-SFB/38/2007, 7.08.2007-5.08.2010, 350 000 PLN.
 7. Symetrie i uniwersalność w układach mezoskopowych III, Narodowe Centrum Nauki "HARMONIA"  nr DEC-2011/M/ST2/00379, 11.12.2011-10.12.2014, 390 000 PLN.
 8. Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowych, Narodowe Centrum Nauki „MAESTRO” nr DEC-2011/02/A/ST1/00208, 27.04.2012-26.04.2015, 2 363 400 PLN.

Uczestnictwo w dużych programach międzynarodowych

 1. QUPRODIS – Quantum Properties of Distributed Systems – program Komisji Europejeskiej w ramach FP5/FP6 nr IST-2001-38877, wykonawca, kierownik węzła w CFT PAN  (2001-2004).
 2. Sonderforschungsbereich 127/TR12 Symmetries and Universality in Mesoscopic Systems, Deutsche Forshungsgemeinschaft, 2011-2015, główny wykonawca, kierownik węzła CFT PAN, członek Komitetu Kierującego, http://www.sfbtr12.uni-koeln.de, 10 980 900 EUR.
 3. Fundamental Problems in Quantum Physics, MPNS COST Action MP1006 (European Cooperation in Science and Technology), 2011-2014 wykonawca, członek Komitetu Zarządzającego,  http://www.equantum.eu/, 537 600 EUR
 4. Quantum resources: conceptuals and applications, European Research Council "IDEAS" ERC-2011-AdG291348 291348-QOLAPS, 2012-2016, wykonawca, 1 970 380 EUR.
 5. Intrinsic Randomness in the Quantum World, John Templeton Foundation ID# 4137, 2013-2016, wykonawca, 697 680 EUR.

Członkostwo w organizacjach i gremiach naukowych z wyboru

 1. Prezes Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, 2003-2006.
 2. Członek Prezydium Komitetu Fizyki PAN 2003-2006 i 2007-2010.
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk 2004-2007.
 4. Członek Rady naukowej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 1990.
 5. Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2001.
 6. Członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN od 2003
 7. Członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008.
 8. Przewodniczący Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, od 2008
 9. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska.
 10. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Współpracy z Zagranicą MNiSW, od 2012.
 11. Członek Komitetu Redakcyjnego Zeitschrift für Naturforschung, 2002-2005.
 12. Członek Komitetu Redakcyjnego  Reports in Mathematical Physics, od 2005.
 13. Członek Komitetu Redakcyjnego Open Systems and Information Dynamics, od 2006.
 14. Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Physics B, od 2010.
 15. Redaktor  International Journal of Quantum Information, od 2010.
 16. Członek “High Level Steering Committee of EU Quantum Technologies Flagship Initiative” 2016.

Działaność organizacyjna

 • 1998-2001 -  Prorektor Szkoły Nauk Ścisłych przy Instytutach Polskiej Akademii Nauk,
 • 2003-2006 - Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN,
 • od 2017 - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

Lista publikacji

 1. M. Kuś, K. Wódkiewicz, Two atom resonance fluorescence, Phys. Rev. A 23, 853 (1981).
 2. M. Kuś, M. Lewenstein, The influence of a non-Lorentzian line shape on ionization by the chaotic field, J. Phys. B: At. Mol. Phys. 14, 4933 (1981).
 3. M. Kuś, K. Wódkiewicz, Solution of Langevin equations with multiplicative colored noise, Phys. Lett. 90A, 23 (1982).
 4. M. Kuś, K. Wódkiewicz, External noise effect on the electrohydrodynamic instability in liquid crystals: an exact solution, Phys. Lett. 99A, 233 (1983).
 5. M. Kuś, K. Wódkiewicz, J. A. C. Gallas,  Absorptive optical bistability with laser-amplitude fluctuations,  Phys. Rev. A 28, 314 (1983).
 6. M. Kuś, Integrals of motion for the Lorenz system, J. Phys. A: Math. Gen. 16, L689 (1983).
 7. M. Kuś, Gaussian laser lineshape in resonance fluorescence, Optica Acta 31, 261 (1984).
 8. M. Kuś, K. Wódkiewicz, J. A. C. Gallas, Absorptive optical bistability with laser amplitude fluctuations, [w:] Optical Bistability 2, C. Bowden, H. M. Gibbs, S. L. McCall [wyd.],  Plenum Press, New York, 1984, p.209.
 9. M. Kuś, K. Rzążewski, J. L. van Hemmen, Averaging in quantum stochastics: a soluble model with coloured noise, J. Phys. A: Math. Gen. 17, 1019 (1984).
 10. M. Kuś, Statistical Properties of the Spectrum of the Two-Level System, Phys. Rev. Lett. 54, 1343 (1985).
 11. M. Kuś, On the spectrum of a two-level system, J. Math. Phys. 26, 2792 (1985).
 12. M. Kuś, M. Lewenstein, Exact isolated solutions for the class of quantum optical systems, J. Phys. A: Math. Gen. 19, 305 (1986).
 13. F. Haake, M. Kuś, J. Mostowski, R. Scharf, Quantum chaos on a sphere, [w:]  Coherence, cooperation and fluctuations, F. Haake, L. M. Narducci, D. Walls [wyd.], Cambridge University Press, Cambridge 1986, p. 220. 
 14. F. Haake, M. Kuś, R. Scharf, Classical and Quantum Chaos for a Kicked Top, Z. Phys. B 65, 381 (1987).
 15. M. Kuś, R. Scharf, F. Haake, Symmetry Versus Degree of Level Repulsion for Kicked Quantum Systems, Z. Phys. B 66, 129 (1987).
 16. F. Haake, M. Kuś, R. Scharf, Chaos and quantum behavior of kicked tops, [w:] Quantum Measurments and Chaos, E. R. Pike, S. Sarkar [wyd.], Plenum Press, New York 1987 p.115.
 17. F. Haake, M. Kuś, R. Scharf, Quantum mechanical chaos criteria for a kicked top, Lect. Notes in Phys. vol 268, Springer-Verlag, Berlin, 1987, p. 259.
 18. F. Haake, M. Kuś, R. Scharf, Quantum chaos for kicked spins, Lect. Notes in Phys. vol 282, Springer-Verlag, Berlin, 1987, p. 3.
 19. M. Kuś, Dynamics and Statistics of Quasi-Energy Levels for Kicked Quantum Systems, Europhys. Lett. 5, 1 (1988).
 20. R. Scharf, B. Dietz, M. Kuś, F. Haake, M. V. Berry, Kramers Degeneracy and Quartic Level Repulsion, Europhys. Lett. 5, 383 (1988).
 21. F. Haake, M. Kuś, Quantum Level Dynamics as Classical Relaxation Towards Equilibrium, Europhys. Lett. 6, 579 (1988).
 22. M. Kuś, J. Mostowski, F. Haake, Universality of eigenvector statistics of kicked tops of different symmetries, J. Phys. A: Math. Gen. 21, L1073 (1988).
 23. R. Scharf, M. Kuś, Level dynamics for periodically driven quantum systems, Phys. Rev. A 40, 4774 (1989).
 24. M. Jeleńska-Kuklińska, M. Kuś, Exact solution in the semiclassical Jaynes-Cummings model without the rotating - wave approximation, Phys. Rev. A 41, 2889 (1990).
 25. M. Kuś, E. Wajnryb, K. Wódkiewicz, Mean first passage time in the presence of colored noise: an exact theory, Phys. Rev. A 42, 7500 (1990).
 26. M. Kuś, E. Wajnryb, K. Wódkiewicz, Mean first passage time in the presence of colored noise: a random telegraph signal approach, Phys. Rev. A 43, 4167 (1991).
 27. M. Kuś, J. Zakrzewski, K. Życzkowski, Quantum scars on a sphere, Phys. Rev. A 43, 4244 (1991).
 28. M. Kuś, K. Życzkowski, Relative randomness of quantum observables, Phys. Rev. A 44, 956 (1991).
 29. M. Kuś, M. Lewenstein, F. Haake, Density of eigenvalues of random band matrices, Phys. Rev. A 44, 2800 (1991).
 30. J. Zakrzewski, M. Kuś, Distribution of avoided crossings for quantum chaotic systems, Phys. Rev. Lett. 67, 2749 (1991).
 31. K. Życzkowski, M. Lewenstein, M. Kuś, F. Izrailev, Eigenvector statistics of random band matrices, Phys. Rev. A 45, 811 (1992).
 32. M. Kuś, V. M. Kenkre, Stochastic derivation of the switching function in the theory of microwave heating of ceramic materials, Phys. Rev. B 45, 9695 (1992).
 33. V. M. Kenkre, M. Kuś, J. D. Katz, Model for Anomalous Power Dependence of Microwave Heating in Ceramic Materials, phys. stat. sol. (b), 172, 337 (1992).
 34. V. M. Kenkre, M. Kuś, Model calculations for the phenomenon of nonlinear trapping in molecular aggregates, Phys. Rev. B 46, 13792 (1992).
 35. V. M. Kenkre, M. Kuś, J. D. Katz, Explanation of the barrier depression effect in ceramics undergoing microwave heating, Phys. Rev. B 46, 13825 (1992).
 36. V. M. Kenkre, M. Kuś, J. D. Katz, Theory of sublinear power dependence of microwave heating in some ceramic materials, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. vol. 269, 145 (1992).
 37. J. Zakrzewski, D. Delande, M. Kuś, Motion of energy energy levels in chaotic quantum systems: avoided crossings and curvature distributions, [w:] Quantum Dynamics of Chaotic Systems, J.-M. Yuan, D. H.Feng, G. M. Zaslavsky [wyd.], Gordon and Breach, 1993, p. 319.
 38. M. Jeleńska-Kuklińska, M. Kuś, Resonance overlap in the semiclassical Jaynes-Cummings model, Quant. Optics 5, 25 (1993).
 39. J. Zakrzewski, D. Delande, M. Kuś, Parametric motion of energy energy levels in quantum chaotic systems: II avoided crossings distributions, Phys. Rev. E 47, 1665 (1993).
 40. M. Kuś, K. Wódkiewicz, Mean first-passage time in the presence of telegraph noise and Ornstein-Uhlenbeck process, Phys. Rev. E 47, 4055 (1993).
 41. M. Kuś, F. Haake, B. Eckhardt, Quantum effects of periodic orbits for the kicked top, Z. Phys B, 92, 221 (1993).
 42. M. Kuś, F. Haake, D. Delande, Prebifurcation periodic ghost orbits in semiclassical quantization, Phys. Rev. Lett. 71, 2167 (1993).
 43. V. M. Kenkre, M. Kuś, Bifurcations in the quantum nonlinear dimer, Phys. Rev. B 49, 5956 (1994).
 44. K. Życzkowki, M. Kuś, Random Unitary Matrices, J. Phys. A 27, 4235 (1994).
 45. M. R. Endicott, V. M. Kenkre, M. Kuś, Theory of a confinement effect of dipole otations resulting in saturation in microwave heating of ceramics, phys. stat. sol. (b) 184, 99 (1994).
 46. M. Kuś, V. M. Kenkre, The Non-Adiabatic Nonlinear Quantum Dimer in the Absence of Dissipation: Exact Solutions, Physica D 79, 409 (1994).
 47. P. Gerwinski, F. Haake, H. Wiedemann, M. Kuś, K. Życzkowski, Semiclassical Spectra for a Classically Chaotic Kicked Top, Phys. Rev. Lett. 74, 1562 (1995).
 48. U. Stoffregen, J. Stein, H.-J. Stöckmann, M. Kuś, F. Haake,  Microwave Billiards with Broken Time Reversal Symmetry, Phys. Rev. Lett. 74, 2666 (1995).
 49. K. Życzkowski, M. Kuś, Interpolating ensembles of random unitary matrices, Phys. Rev. E 53, 319 (1996).
 50. F. Haake, M. Kuś, H.-J. Sommers, H. Schomerus, K. Życzkowski, Secular determinants of random unitary matrices, J. Phys. A: Math. Gen. 29, 3641 (1996).
 51. F. Haake, M. Kuś, P. Šeba, H.-J. Stöckmann, U. Stoffregen, Microwave billiards with broken time reversal invariance, J. Phys. A: Math. Gen. 29, 5745 (1996).
 52. S. Albeverio, F. Haake, P. Kurasov, M. Kuś, P. Šeba, S-matrix, resonances, wavefunctions for microwave transport through billiards with leads, J. Math. Phys. 37, 4888 (1996). 
 53. C. Seeger, M. I. Kolobov, M. Kuś, F. Haake, Superradiant laser with partial atomic cooperativity, Phys. Rev. A, 54, 4440 (1996).
 54. D. Braun, M. Kuś, K. Życzkowski, Time-reversal symmetry and random polynomials, J. Phys. A: Math. Gen. 30, L117 (1997). 
 55. P. Šeba, F. Haake, M. Kuś, M. Barth, U. Kuhl, H.-J. Stöckmann, Distribution of the wave function inside chaotic partially open systems, Phys. Rev. E 56, 2680 (1997).
 56. P. E. Parris, M. Kuś, D. H. Dunlap, V. M. Kenkre, Nonlinear Response Theory: Transport Coefficients for Driving Fields of Arbitrary Magnitude, Phys. Rev. E 56, 5259 (1997).
 57. M. Kuś, D. Zaitsev, F. Haake, F. Huckleberry, Level dynamics for conservative and dissipative quantum systems, J. Phys. A: Math. Gen. 30, 8635 (1997).
 58. M. Poźniak, K. Życzkowski, M. Kuś, Composed ensembles of random unitary matrices, J. Phys. A: Math. Gen. 31, 1059 (1998). 
 59. R. Dum, A. Sanpera, K.-A. Suominen, M. Brewczyk, M. Kuś, K. Rzążewski, M. Lewenstein, Wave packet dynamics with Bose-Einstein condensates, Phys. Rev. Lett. 80 3899 (1998).
 60. V. M. Kenkre, M. Kuś, D. H. Dunlap, P. E. Parris, Nonlinear Field Dependence of the Mobility of a Charge Subjected to a Superposition of Dichotomous Stochastic Potentials, Phys. Rev. E 58, 99 (1998).
 61. L. Sirko, M. Kuś, Microwave ionization of hydrogen atoms: quantum decay rates and classical phase-space structures, J. Phys. B: At. Mol. Phys. 31, 4581 (1998).
 62. S. Gnutzmann, M. Kuś, Coherent states and the classical limit on irreducible SU3 representations, J. Phys. A: Mat. Gen. 31, 9871 (1998).
 63. A. Okniński, M. Gajdek, M. Kuś,  Quantum kicked top: Lie algebraic approach, Physica D 124, 201 (1998).
 64. A. Strasburger, A. Orłowski, M. Kuś, An Integral Construction of Tensor Operators for Compact Groups, [w:] Group 22. Proceedings of the XXII International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, S. P. Corney, R. Delbourgo, P. D. Jarvis [wyd.], International Press, Cambridge MA, 1999.
 65. S. Gnutzmann, F. Haake, M. Kuś, Quantum chaos of SU3 observables, J. Phys. A: Mat. Gen. 33, 143 (2000).
 66. M. Lewenstein, D. Bruß, J. I. Cirac, B. Kraus, M. Kuś, A. Sanpera, R. Tarrach, J. Samsonowicz, Separability and distillability in composite quantum systems - a primer, J. Mod. Opt.47, 2481 (2000).
 67. A. Nowak, M. Kuś, J. Urbaniak, T. Zarycki, Simulating the coordination of individual economic decisions, Physica A 287, 613 (2000).
 68. A. Okniński, M. Kuś, Exactly linearizable maps and SU(N) coherent states, J. Phys. A: Mat. Gen. 33, 8917 (2000).
 69. A. Huckleberry, D. Zaitsev, M. Kuś, F. Haake, A symplectic context for level dynamics, J. Geom. Phys. 37, 156 (2001).
 70. M. Kuś, K. Życzkowski, Geometry of entangled states, Phys. Rev. A 63, 032307 (2001).
 71. D. Wójcik, A. Nowak, M. Kuś, Dimension of interaction dynamics, Phys. Rev. E 63, 036221 (2001).
 72. P. Braun, S. Gnutzmann, F. Haake, M. Kuś, K. Życzkowski, Level Dynamics and Universality of Spectral Fluctuations, Found. Phys. 31, 613 (2001).
 73. J. Schliemann, J. I. Cirac, M. Kuś, M. Lewenstein, D. Loss,  Quantum Correlations in Two-Fermion Systems,  Phys. Rev. A 64, 022303 (2001).
 74. Th. Wellens, M. Kuś, Separable approximation for mixed states of composite quantum systems, Phys. Rev. A 64, 052302 (2001).
 75. P. Pakoński, K. Życzkowski, M. Kuś,  Classical 1D maps, quantum graphs and ensembles of unitary matrices, J. Phys. A: Math. Gen. 34, 9303 (2001).
 76. P. E. Parris, M. Kuś, V. M. Kenkre,  Fokker-Planck analysis of the nonlinear field dependence of a carrier in a band at arbitrary temperature,  Phys. Lett. A289, 188 (2001).
 77. M. Kuś, Quantum Information Theory and Geometry of Quantum States, Acta Phys. Pol. B 100, 43 (2001).
 78. M. M. Sinołęcka, K. Życzkowski, M.Kuś, Manifolds of equal entanglement for composite quantum system, Acta Phys. Pol. B 33, 2081 (2002).
 79. M. Kuś, Integrability and non-integrability in quantum mechanics, J. Mod. Opt. 49, 1979 (2002).
 80. K. Życzkowski, M. Kuś, W. Słomczyński, H.-J. Sommers, Random unistochastic matrices, J. Phys. A: Math. Gen. 36, 3425 (2003).
 81. M. Kuś, Random matrix theory and parametric dynamics of spectra,  Acta Phys. Pol. B 34, 4975 (2003).
 82. R. Demkowicz-Dobrzański, M. Kuś, K. Wódkiewicz,  Cloning of spin-coherent states,  Phys. Rev. A 69, 012301 (2004).
 83. F. Mintert, M. Kuś,  A. Buchleitner,  Concurrence of Mixed Bipartite Quantum States in Arbitrary Dimensions,  Phys. Rev. Lett. 92, 167902 (2004).
 84. R. Demkowicz-Dobrzański, M. Kuś,   Global entangling properties of the coupled kicked tops,  Phys. Rev. E 70, 066216 (2004).
 85. M. Kuś, Quantum chaos - an introduction, [in] Simplicity behind complexity, Klonowski, W. [ed.].Pabst Science Publishers, Berlin, 2004, pp. 287-294.
 86. M. Gajda, M. Kuś, and M. Lewenstein, Special issue: Quantum challenges 2 - Preface Journal of Modern Optics, 51, 1717-1719 (2004).
 87. F. Mintert A. R R Carvalho, M. Kuś, and A. Buchleitner, Measures and dynamics of entangled states, Phys. Rep. 415, 207 (2005).
 88. R. Bengtsson, A. Ericsson, M. Kuś, W. Tadej, K. Życzkowski, Birkhoff’spolytope and unistochastic matrices N=3 and N=4, Comm. Math. Phys. 259, 307 (2005).
 89. J. Grabowski, M Kuś, and G. Marmo, Geometry of quantum systems density states and entanglement, J. Phys. A: Math. Gen. 38, 10217 (2005).
 90. F. Mintert, M. Kuś, and A. Buchleitner, Concurrence of mixed multi-partite quantum states, Phys. Rev. Lett. 95, 260502 (2005).
 91. A. Nowak, R. R. Vallacher, M. Kuś, and J. Urbaniak, TheDynamics of Societal Transition: Modeling Nonlinear Change in the Polish Economic System, International Journal of Sociology, 35 No 1, 65 (2005).
 92. I. Schäfer and M.Kuś, Constructing the classical limit for quantum systems on compact semisimple Lie algebras, J. Phys. A: Math. Gen. 39, 9779–9796 (2006).
 93. R. Demkowicz-Dobrzański, A. Buchleitner, M. Kuś, and F. Mintert,  Evaluable multipartite entanglement measures: Multipartite concurrences as entanglement monotones.Phys. Rev. A, 74, 052303 (2006).
 94. J. Grabowski, M. Kuś, G. Marmo, Symmetries, Group Actions, and Entanglement Open Sys. & Information Dyn. 13, 343–362 (2006).
 95. M. Hardej, M. Kuś, C. Gonera, P. Kosiński, On determination of statistical properties of spectra from parametric level dynamics, J. Phys. A: Math. Theor. 40, 423–431, (2007).
 96. M. Kuś, Measures of multiparticle entanglement, [in:] S. Kilin, M. Żukowski, J. Kowalik, [eds], Quantum Communication and Security, pages 69-74, Amsterdam, 2007. NATO, IOS Press.
 97. J. Samsonowicz, M. Kuś, and M. Lewenstein, Separability, entanglement and full families of commuting normal matrices, Phys. Rev. A 76, 022314 (2007).
 98. J. Grabowski, M. Kuś, and G. Marmo, Onthe relation between states and maps in infinite dimensions, Open Sys. Information Dyn. 14, 355–370 (2007).
 99. E. Zipper, M. Kurpas, J. Dajka, M. Kuś, Entanglement of distant flux qubits mediated by non-classical electromagnetic field, J. Phys. C: Cond. Matter. 20, 275219 (2008).
 100. A Huckleberry, M. Kuś, and P. Schützdeller, Level dynamics and the ten-fold way, J. Geom.Phys. 58,1231--1240 (2008).
 101. J. Grabowski, M. Kuś, G Marmo, Wigner's theorem and the geometry of extreme positive maps, J. Phys. A: Math. Theor. 42, 345301 (2009).
 102. M. Kuś, I. Bengtsson, “Classical” quantum states, Phys. Rev. A 80, 022319 (2009).
 103. R. Augusiak, J. Grabowski, M. Kuś, M. Lewenstein, Searching for extremal PPT entangled states, Opt. Commun. 283, 805–813 (2010).
 104. A. Sawicki, M. Kuś, Classical nonintegrability of a quantum chaotic SU(3) Hamiltonian system, Physica D 239, 719-726 (2010).
 105. M. Kotowski, M. Kotowski, and M. Kuś, Universal nonlinear entanglement witnesses, Phys. Rev. A 81, 062318 (2010).
 106. J. Grabowski, M. Kuś, and G. Marmo, Entanglement for multipartite systems of indistinguishable particles, J. Phys. A 44, 175302 (2011).
 107. A. Sawicki, A. Huckleberry, and M. Kuś, Symplectic Geometry of Entanglement, Commun. Math. Phys. 305, 441–468 (2011).
 108. A Sawicki, M Kuś, Geometry of the local equivalence of states, J. Phys. A 44, 495301 (2011).
 109. J. Grabowski, M. Kuś, and G. Marmo, Segre maps and entanglement for multipartite systems of indistinguishable particles, J. Phys. A 45, 105301 (2012).
 110. W. Ganczarek, M. Kuś, and K. Życzkowski, Barycentric measure of quantum entanglement, Phys. Rev. A 85, 032314 (2012).
 111. M. Oszmaniec and M. Kuś,  On detection of quasiclassical states, J. Phys. A 45, 244034 (2012).
 112. J. Tura, R. Augusiak, P. Hyllus, M. Kuś, J. Samsonowicz, and M. Lewenstein, Four-qubit entangled symmetric states with positive partial transpositions, Phys. Rev. A 85, 060302(R) (2012).
 113. O. Hul, M. Ławniczak, S. Bauch, A. Sawicki, M. Kuś, and L. Sirko, Are Scattering Properties of Graphs Uniquely Connected to Their Shapes? , Phys. Rev. Lett. 109, 040402 (2012).
 114. A. Sawicki, M. Oszmaniec, and M. Kuś, Critical sets of the total variance can detect all stochastic local operations and classical communication classes of multiparticle entanglement, Phys. Rev. A 86, 040304(R) (2012).
 115. T. Tkocz, M. Smaczyński, M. Kuś, O. Zeitouni, and K. Życzkowski,  Tensor products of random unitary matrices, Random Matrices: Theory and Applications, 1, 1250009 (2012).
 116. A. Sawicki, M. Walter, and M. Kuś, When is a pure state of three qubits determined by its single-particle reduced density matrices?, J. Phys. A 46, 055304 (2013).
 117. M. C. Tichy, F. de Melo, M. Kuś, F. Mintert, and A. Buchleitner, Entanglement of Identical Particles and the Detection Process, Fortschr. Phys. 61, 225 (2013).
 118. A. Huckleberry, M. Kuś, and A. Sawicki, Bipartite entanglement, spherical actions, and geometry of local unitary orbits, J. Math. Phys. 54, 022202 (2013).
 119. M. Musz, M Kuś, and K. Życzkowski, Unitary quantum gates, perfect entanglers, and unistochastic maps, Phys. Rev. A 87, 022111 (2013).
 120. S. Charzyński and M. Kuś, Wei–Norman equations for a unitary evolution, J. Phys. A 46, 265208 (2013).
 121. T. Graß,  B. Juliá-Díaz, M. Kuś, and M. Lewenstein, Quantum Chaos in SU(3) Models with Trapped Ions, Phys. Rev. Lett. 111, 090404 (2013).
 122. J. Grabowski, A. Ibort, M. Kuś, and G. Marmo, Convex bodies of states and maps, J. Phys. A 46, 425301 (2013).
 123. M. Smaczyński, T. Tkocz, M. Kuś, and K. Życzkowski, Extremal spacings between eigenphases of random unitary matrices and their tensor products, Phys. Rev. E 88, 052902 (2013). 
 124. M. Oszmaniec and M. Kuś, A universal framework for entanglement detection, Phys. Rev. A 88, 052328 (2013).
 125. M. Kuś, The uncertain future and the ambiguous past in classical, quantum and general non-signaling settings, [in] The Causal Universe, G. F. R. Ellis, M. Heller, T. Pabjan [eds], Copernicus Centre Press, Kraków 2013. str 139-150.
 126. M. Ławniczak, S. Bauch, A. Sawicki, M. Kuś, and L. Sirko, Isoscattering Microwave Networks - The Role of the Boundary Conditions , Acta Phys. Pol. A 124, 1078-1081 (2013).
 127. M. Ławniczak, S. Bauch, A. Sawicki, M. Kuś, and L. Sirko,  Resonances and poles in isoscattering microwave networks and graphs,Phys. Rev. E 89, 032911 (2014).
 128. A. Sawicki, M. Oszmaniec, and M. Kuś, Convexity ofmomentum map, Morse index, and quantum entanglement, Rev. Math. Phys. 26, 1450004 (2014).
 129. M. Oszmaniec and M. Kuś, Fraction of isospectral states exhibiting quantum correlations Phys. Rev. A 90, 010302(R) (2014).
 130. M. Oszmaniec, J. Gutt, and M. Kuś, Classical simulation of fermionic linear optics augmented with noisy ancillas, Phys. Rev. A, 90, 020302(R) (2014).
 131. O. Hul, M. Ławniczak, S. Bauch, A. Sawicki, M. Kuś, and L. Sirko, Are Scattering Properties of Networks Uniquely Connected to Their Shapes? [in:] R. Egger, D. Matrasulov, and K. Rakhimov,(Eds.) Low-Dimensional Functional Materials, Springer Netherlands, 2013, pp. 127-137.
 132. M. Kuś, Geometry of quantum correlations, [in:] M. Heller and S. S. Eckstein,  (Eds.) Mathematical Structures of the Universe, Copernicus Center Press, Kraków, 2014, pp. 155-176.
 133. S. Charzyński and M Kuś, Wei-Norman equations for classical groups, J. Diff. Equations 259,1542-1559 (2015).
 134. J. Gutt, S. Charzyński, and M Kuś, Wei-Norman equations for classical groups via cominuscule induction, Diff. Geom. Appl. 42, 37-43 (2015).
 135. T. I. Tylec and M. Kuś, Non-signaling boxes and quantum logics, J. Phys. A: Math. Theor. 48,505303 (2015).
 136. M. Kuś, Classical and Quantum Sources of Randomness, [in:] T. Bigaj and C. Wüthrich (Eds.) Metaphysics in Contemporary Physics, Brill, Leiden, 2015, pp. 425-436.
 137. S. Gnutzmann, M. Kuś, and J. Langham-Lopez, Electron–hole coherent states for the Bogoliubov–de Gennes equation, J. Phys. A: Math. Theor. 49 085302 (2016).
 138. T. I. Tylec, M. Kus, J. Krajczok, Non-signalling Theories and Generalized Probability, Int. J. Theor. Phys., 56 (2016).
 139. L. J. Fiderer, M. Kuś, and D. Braun, Quantum-phase synchronization, Phys. Rev. A  94, 032336,  (2016).
 140. T. I. Tylec and M. Kuś, Tensor product of no-signaling boxes in the framework of quantum logics, J. Phys. A: Math. Theor. 50, 04LT02 (2017).
 141. M. N. Bera, A. Acín, M. Kuś, M. W. Mitchell, and M. Lewenstein, Randomness in quantum mechanics: philosophy, physics and technology, Rep. Progr. Phys. 80, 124001 (2017).