dr inż. Paweł Stacewicz

pawel.stacewicz@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Filozof, informatyk, dydaktyk i popularyzator matematyki. W roku 1993 ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (PW), w latach 1993-2000 współpracowałem naukowo z Instytutem Podstaw Informatyki (PAN), w roku 2009 obroniłem doktorat na Wydziale Filozofii i Socjologii (UW), w latach 2010 i 2011 opublikowałem dwie monografie naukowe z filozofii informatyki, w roku 2013 rozpocząłem pracę jako adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Moje aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: filozofii informatyki, światopoglądu informatycznego, filozofii umysłu, badań nad sztuczną inteligencją oraz matematycznych podstaw informatyki.

Od roku 1993 prowadzę bardzo liczne zajęcia z matematyki (m.in. analiza, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka), informatyki, logiki oraz przedmiotów humanistycznych (powiązanych z matematyką i informatyką). Byłem zatrudniony jako dydaktyk na wydziałach FTiMS oraz MiNI (PW), a także w nieistniejącej już szkole wyższej WSOTiH. Nauczałem na bardzo różnych kierunkach studiów (inżynierskich i humanistycznych).

W ostatnich latach zajmuję się intensywnie (i z pasją) popularyzacją matematyki wśród uczniów szkół średnich. Wygłaszałem wykłady w ramach MiNI-Akademii Matematyki (przy wydziale MiNI PW) oraz uczestniczyłem w projekcie popularyzatorskim Archipelag Matematyki (jako metodyk odpowiedzialny za działy logiki, teorii mnogości i analizy matematycznej).

Od roku 2011 współredaguję — razem z Profesorem Witoldem Marciszewskim — blog akademicki "Cafe Aleph" (blog.marciszewski.eu), w którym opublikowałem i przedyskutowałem szereg tekstów z pogranicza filozofii, informatyki i matematyki.

Hobby: wędrówki górskie, turystyka samochodowa (ulubiony kierunek: Bałkany), ogrodnictwo, zabawy z dziećmi.

Publikacje książkowe

 • P. Stacewicz, Umysł a modele maszyn uczących się. Współczesne badania informatyczne w oczach filozofa, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, monografia naukowa z serii Informatyka i Filozofia, Warszawa 2010.
 • P. Stacewicz, W. Marciszewski, Umysł – Komputer - Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia, publikacja książkowa,  Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, seria Informatyka i Filozofia, Warszawa 2011. 
 • P. Stacewicz (red.), Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, s. 174.

Artykuły i opracowania

 • P. Stacewicz, Uogólniona reguła modus ponens. Metoda wnioskowania z danych rozmytych, Prace IPI PAN, (1994), zeszyt nr 742.
 • P. Stacewicz, Zastosowania algorytmów genetycznych do wnioskowania z przykładów, Prace IPI PAN, (1994), zeszyt nr 751.
 • P. Stacewicz, Zastosowania sieci neuronowych do wnioskowań rozmytych, Prace IPI PAN, (1995), zeszyt nr 782.
 • L. Bolc, J. Cytowski, P. Stacewicz, O logice i wnioskowaniu rozmytym, Prace IPI PAN, (1996), zeszyt nr 821.
 • L. Bolc, J. Cytowski, P. Stacewicz, O logice i wnioskowaniu przybliżonym, Prace IPI PAN, (1994), zeszyt nr 822.
 • P. Stacewicz, Dwa nurty rozwojowe sztucznej inteligencji, Filozofia Nauki, (2001), nr 3(35).
 • P. Stacewicz, Algorytmy genetyczne. Inspiracje ewolucyjnych modeli umysłu, Filozofia Nauki, (2001), nr 3(35).
 • P. Stacewicz,  Czy informatykom uda się skonstruować maszyny autonomiczne?, Przegląd Filozoficzny (2003), nr 1 (45).
 • P. Stacewicz, A. Włodarczyk, Modeling in the Context of Computer Science – a Methodological Approach, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, (2010), nr. 20 (33).
 • P. Stacewicz, A. Włodarczyk, O modelowaniu informatycznym, ze szczególnym odniesieniem do badań nad sztuczną inteligencją, Zagadnienia Naukoznawstwa, (2011), nr. 4 (190).
 • P. Stacewicz, Co łączy umysł z teorią liczb?, Filozofia Nauki, (2012), nr. 3 (79).
 • P. Stacewicz, O edukacji matematyczno-filozoficznej na przykładzie projektu Archipelag Matematyki,  Edukacja Filozoficzna, 2014, nr. 58.
 • P. Stacewicz, O związkach matematyki z filozofią na przykładzie Archipelag Matematyki,  Semina Scientiarum (2014), nr. 13.
 • P. Stacewicz, Epistemologia informacji. Garść uwag polemicznych z punktu widzenia informatyka, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria III: Matematyka Stosowana, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2014, s. 190-194.
 • P. Stacewicz, Światopogląd informatyczny. Naukowe podstawy i filozoficzne perspektywy, [w:] „Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego”, P. Stacewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, s. 11-24.
 • P. Stacewicz, Informatyczne kłopoty z nieskończonością?, [w:] „Filozofia matematyki i informatyki”, R. Murawski (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2015.
 • P. Stacewicz, Evolutionary schema of modeling based on genetic algorithms, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, (2015), nr. 40 (53).
 • P. Stacewicz, D. Piętka, A Decision Logic Approach to Mill's Eliminative Induction, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, (2015), nr 42 (55).
 • P. Stacewicz, O wpływie filozofii na nauki stosowane, [w:] „Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym”, A. Tomczak (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, s. 132-147.
 • P. Stacewicz, O algorytmach i algorytmicznej dostępności wiedzy, Studia Metodologiczne, (2016), nr 36. 
 • P. Stacewicz, Informational Worldview. Scientific Foundations and Philosophical Perspectives, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, (2016), nr 47(60).
 • P. Stacewicz, O związkach informacji ze sferą wartości ze szczególnym uwzględnieniem idei racjonalności, [w:] „O niektórych wartościach podstawowych” (t.3), J. Zubelewicz (red.), Wydawnictwo Sub Lupa, 2016. 

Blog akademicki