dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni

Katarzyna Budzyńska opublikowała 2 książki i ponad 80 recenzowanych artykułów, z czego 19 ukazało się w międzynarodowych czasopismach takich jak "Artificial Intelligence", "Argumentation" i "Synthese". Jej badania skupiają się na komunikacyjnych strukturach argumentacji, dialogu i etosu. Projekty Budzyńskiej uzyskały dofinansowanie w wysokości 4,8 mln PLN w ramach programów MNiSW i NCN, szwajcarskiego programu Sciex, brytyjskich programów Innovate UK i EPSRC, niemieckiej fundacji VW (Volkswagen Stiftung) oraz europejskiego programu Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN).

Recenzuje ona zgłoszenia na takie konferencje jak International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) oraz do czasopism takich jak "Artificial Intelligence" i "PLOS ONE"; współorganizowała 17 konferencji; wygłosiła 19 zaproszonych wykładów w Kanadzie, Niemczech, Polsce i Portugalii oraz 8 kursów w szkołach dla doktorantów w Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. Była promotorem 2 doktorantów i współpromotorem 3 doktorantów. Wraz z Magdaleną Kacprzak, założyła Polska Szkołę Argumentacji. Zasiada w zarządzie nowej inicjatywy European Conference on Argumentation oraz Stowarzyszenia ArgDiaP (została wybrana na jego przewodniczącą w latach 2015-2017).

Wykształcenie

 • 2013 Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  Habilitacja: The Structure of Persuasive Communication 
 • 1998-2002 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Filozofia)
  Rozprawa doktorska: Porównanie pojęć argumentacji i dowodzenia na gruncie pragmatyki logicznej
 • 1993-1998 Szkoła Główna Handlowa (Zarządzanie i Marketing)
  Praca magisterska: Wybrane zastosowania logiki w grupowym podejmowaniu decyzji

Zatrudnienie

 • 01/2020- Politechnika Warszawska; profesor uczelni; Zakład Filozofii i Etyki w Administracji, Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
 • 07/2012-02/2020 Instytut Filozofii i Socjologii PAN; profesor uczelni (13-20), adiunkt (12-13); Zakład Logiki i Kognitywistyki 
 • 06/2013-08/2019 University of Dundee, Wielka Brytania; profesor uczelni (18-19), adiunkt & Dundee Fellow (13-18); Wydział Informatyki 
 • 10/1998-09/2012 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adiunkt (02-12), asystent (98-02); Zakład Logiki

Granty

Bieżące projekty

 • NL4XAI: Interactive Natural Language Technology for Explainable Artificial Intelligence (930.000 PLN)
  • europejski program Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN, Horizon 2020)
  • projekt wart ogółem €2,8 mln. z czego €220 tys. przyznane zostało PW
  • kierownik zadań na PW: Katarzyna Budzyńska; doktorant: Martijn Demollin
  • konsorcjum: University of Santiago de Compostela (Hiszpania, koordynator), University of Aberdeen (Wielka Brytania), Agencia Estatal del Consejo Supe¬rior de Investigaciones Cientfficas (Hiszpania), Technische University of Delft (Holandia), Centre National de la Recherche Scientifique (Francja), Universita ta’ Malta (Malta), Universiteit Utrecht (Holandia), Indra Soluciones Tecnolo- gfas de la Información SL (Hiszpania), Universiteit Twente (Holandia)
  • wrzesień 2020 - sierpień 2023
 • EthAn: Ethos Analytics (517.006 PLN)
  • NCN HARMONIA
  • kierownik: Katarzyna Budzyńska, współwykonawcy: Barbara Konat & Marcin Koszowy, partnerzy: Chris Reed (Dundee, Wielka Brytania), Patrick Saint-Dizier (Toulouse IRIT, Francja), Manfred Stede (Postdam, Niemcy)
  • maj 2016 - maj 2021

Zakończone projekty

 • ADD-up: Augmented Deliberative Democracy: Computational Enhancement of Largescale Public Arbitrations in Real Time (1.860.000 PLN)
  • niemiecka fundacja VW (VolkswagenStiftung)
  • projekt wart ogółem 730 tys. EUR z czego 440 tys. EUR przyznane zostało Dundee
  • kierownik w Dundee U: Katarzyna Budzyńska, współwykonawca: Chris Reed, we współpracy z partnerami w Konstanz U: Annette Hautli-Janisz i Valentin Gold; post-doc w Dundee: Brian Pluss
  • maj 2017 - sierpień 2019 University of Konstanz & University of Dundee
 • Recognizing Trust in Natural Language (420.000 PLN)
  • brytyjski Engineering and Physical Sciences Research Council EPSRC DTG
  • promotor: Katarzyna Budzyńska, doktorant: Rory Duthie
  • lipiec 2015 - grudzień 2018 University of Dundee
 • Argument Analytics (790.000 PLN)
  • brytyjski Innovate UK
  • projekt wart ogółem 500 tys. GBP z czego 130 tys. GBP przyznane zostało Dundee
  • kierownik: Katarzyna Budzyńska, współwykonawca: Chris Reed; we współpracy z MSP; post-doc: Barbara Konat
  • styczeń 2015 - czerwiec 2016 University of Dundee
 • CoRDA: Natural Language Corpus Resources for Studying Dialogical Arguments (230.000 PLN)
  • szwajcarski program Scientific Exchange Programme (Sciex)
  • Mentorzy: Katarzyna Budzyńska, Andrea Rocci, Stypendystka: Olena Yaskorska
  • październik 2013 - wrzesień 2014 Universita della Svizzera italiana (Lugano)
 • Exploring Rhetorical Strategies in a Dialogue (171.000 PLN)
  • NCN OPUS
  • kierownik: Katarzyna Budzyńska, post-doc: Marcin Koszowy, doktorantka: Olena Yaskorska
  • wrzesień 2012 - sierpień 2015
 • The Structure of Persuasive Communication (30.000 PLN)
  • MNiSW
  • kierownik: Katarzyna Budzyńska
  • kwiecień 2010 - kwiecień 2012
 • Persuasive Argumentation (203.200 PLN)
  • program MNiSW “Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”
  • stypendystka: Katarzyna Budzyńska
  • październik 2009 - wrzesień 2010

Nagrody

 • czerwiec 2020: przedsięwzięcie MNiSW Premia na Horyzoncie 2 przyznane za kierowanie projektem “Customized interactive argumentation schemes for XAI” w ramach sieci H2020 MSCA-ITN “NL4XAI: Interactive Natural Language Technology for Explainable Artificial Intelligence” (realizacja: Zakład Filozofii i Etyki w Administracji, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska)

Wizyty badawcze

 • styczeń - czerwiec 2020: Konstanz U, Niemcy
 • listopad 2013: California U, Berkeley, Stany Zjednoczone
 • kwiecień 2013: Institut de Recherches en Informatique de Toulouse, IRIT, Francja
 • październik 2009 - wrzesień 2010: Dundee U, Wielka Brytania
 • lipiec - sierpień 2005: Rutgers U, Stany Zjednoczone
 • październik - listopad 2004: Michigan U, Ann Arbor, Stany Zjednoczone

Promotorstwo i mentoring

 • Post-doc:
  • maj 2017 - sierpień 2019: Brian Pluss
  • lipiec 2018 - czerwiec 2019: Martin Pereira-Farina
  • styczeń 2015 - czerwiec 2016: Barbara Konat
  • maj 2012 - maj 2015: Marcin Koszowy
 • Mentoring:
  • czerwiec 2018 - grudzień 2019: Annette Hautli-Janisz, Konstanzia Fellow
 • Doktoranci:
  • wrzesień 2020 - sierpień 2023: Martijn Demollin
  • wrzesień 2012 - wrzesień 2020: John Lawrence (współpromotorka)
  • kwiecień 2017 - sierpień 2020: Debela Tesfaye (współpromotorka)
  • lipiec 2015 - lipiec 2020: Rory Duthie
  • wrzesień 2013 - czerwiec 2017: Mathilde Janier (współpromotorka)
  • październik 2012 - kwiecień 2017: Olena Yaskorska

Wkład do społeczności akademickiej

Zaproszone wykłady (wybrane)

 • Explainable User Models and Personalized Systems ExUM (keynote talk) at the 28th ACM Conference on User Modelling, Adaptation and Personalization (UMAP ’20), online, lipiec 2020
 • Department of Informatics Engineering, Porto U, Portugalia, maj 2018
 • 7th meeting of LegalTech Polska (with Koszowy & Reed), Warszawa, Polska, marzec 2018
 • Department of Linguistics, Konstanz U (with Reed), Niemcy, listopad 2017
 • seminar at Santiago di Compostela U (with Reed), Hiszpania, kwiecień 2016
 • Second Summer School on Argumentation: Computational and Linguistic Perspectives (keynote talk), Potsdam, Niemcy, wrzesień 2016
 • Dagstuhl Perspectives Workshop "Natural Language Argumentation: Mining, Pro¬cessing, andReasoning over Textual Arguments", Dagstuhl, Niemcy, kwiecień 2016
 • Dagstuhl Perspectives Workshop “Present and Future ofFormal Argumentation” (with Villata), Dagstuhl, Niemcy, wrzesień 2015
 • Group of Logic, Language and Information GLLI, Opole, Polska, listopad 2014
 • Conference on Legal Argumentation, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, maj 2013
 • ArgLab Research Colloquium (with Reed), Lisbon, Portugalia, październik 2012
 • Workshop “Truth, Complexity, Language”, Łowicz, Polska, wrzesień 2012

Zarząd

 • Członek zarządu Stowarzyszenia ArgDiaP (2019-2020)
 • Przewodnicząca zarządu Organizacji ArgDiaP (2015-2017)
 • Członek zarządu European Conference on Argumentation (2013-2021)

Komitety Programowe (wybrane)

 • 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence & 17th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence IJCAI-PRICAI2020,11-17.07.2020, Yokohama (Japonia)
 • 58th Association for Computational Linguistics ACL2020, 5-10.07.2020, Seattle, Washington (Stany Zjednoczone)
 • 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence IJCAI 2019, 10-16.08.2019, Macao (Chiny)
 • International Workshop on Dialogue, Explanation and Argumentation in Human- Agent Interaction DEXAHAI-18, 15-16.12.2018, Southampton (Wielka Brytania)
 • Poznan Reasoning Week PRW 2018, 11-15.09.2018, Poznań (Polska)
 • International Joint Conference on Artificial Intelligence IJCAI 2017,19-25.08.2017, Melbourne (Australia)
 • Scientific Committee, ARGAGE (Argumentation & Language), 7-9.02.2018, Lugano (Szwajcaria)
 • 1st Context, Cognition and Communication Conference, 15-18.06.2016, Warszawa (Polska)
 • 22nd European Conference on Artificial Intelligence ECAI2016,29.08-02.09.2016, Hague (Holandia)
 • International Workshop on Argument Mining, od 2016 roku - Workshop on Computational Models of Natural Argument (CMNA), od 2015 roku
 • International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems AAMAS DEMO 2015,4-8.05.2015, Istanbul (Turcja)
 • Reasoning, Argumentation, and Critical Thinking Instruction RACT 2015, 25-27.02.2015, Lund University (Szwecja)
 • 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence AAAI-15, 25-29.01.2015, Austin Texas (Stany Zjednoczone)
 • International Conference on Computational Models of Argument (COMMA), od 2014 roku

Recenzowanie dla czasopism

 • Artificial Intelligence, Elsevier (IF: 3.333)
 • Argumentation, Springer (IF: 1.300)
 • Argument and Computation, IOS Press
 • Filozofia Nauki, UW
 • Future Generation Computer Systems, Elsevier (IF: 3.997)
 • Journal ofLanguage Modelling, IPI PAN
 • Journal of Logic, Language and Information, Springer (IF: 0.450)
 • PLOS ONE, Public Library of Science (IF: 3.234)
 • Studia Semiotyczne, UW

Recenzowanie dla agencji wspierających naukę

 • Członek panelu oceniającego EU Chist-Era, wspieranego przez Horizon 2020 oraz Future Emerging Technologies FET

Redakcja

 • Redaktor gościnny numeru w serii książkowej Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, “Proc. of 7th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2018)”, Volume 305 2018 IOS Press
 • Członek rady redakcyjnej czasopisma Argument and Computation (2016-)
 • Redaktor gościnny w czasopiśmie Argumentation, numer specjalny “Polish School of Argumentation”, 28(3) 2014, Springer
 • Redaktor gościnny w czasopiśmie Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, numer specjalny “Pragmatics and Dialectics of Argument”, 36(49) 2014, DeGruyter
 • Członek rady redakcyjnej czasopisma COGENCY. Journal of Reasoning and Argumentation (2009-)

Organizacja konferencji i warsztatów

 • Warsaw Argumentation Week (WAW 2018); wrzesień 2018, Warszawa
 • International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2018); wrzesień 2018, Warszawa
 • Summer School on Argumentation: Computational and Linguistic Perspectives on Argumentation co-located with COMMA2014; wrzesień 2014, Dundee, Szkocja
 • Workshop on Argument Mining: Perspectives from Information Extraction, Information Retrieval and Computational Linguistics; czerwiec 2014, Dundee, Szkocja
 • 12th ArgDiaP Workshop on From Real Data to Argument Mining, 2014, Warszawa
 • 2nd Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric: IGSAR "Corpus Analysis in Argument Studies” 2014, Warszawa
 • 11th ArgDiaP Workshop on Polska Szkoła Argumentacji, 2013, Warszawa
 • 10th ArgDiaP Workshop on Speech Acts and Arguments, 2013, Warszawa
 • 9th ArgDiaP Workshop on Applied Rhetoric. The Practical Perspective on Argumentation, Dialogue and Persuasion, 2012, Warszawa
 • 8th ArgDiaP Workshop on Retoryka stosowana. Teoria i praktyka argumentacji, 2012, Warszawa
 • 7th ArgDiaP Workshop on Cognition and Argument. An Insight into Real-Life Practice, 2011, Warszawa
 • 6th ArgDiaP Workshop on Zastosowania technik argumentacyjnych; 2011, Warszawa
 • 14th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue SEMDIAL; 2010, Poznań
 • 5th ArgDiaP Workshop on Argument and Computation; 2010, Warszawa
 • 4th ArgDiaP Workshop on Argumentacja i Sztuczna Inteligencja; 2009, Warszawa
 • 3rd ArgDiaP Workshop on Dynamika dialogu i perswazji; 2009, Warszawa
 • 2nd ArgDiaP Workshop on Krytyczne myślenie i retoryka; 2009, Warszawa
 • 1st ArgDiaP Workshop on Formalne modelowanie procesów kognitywnych; 2008, Warszawa

Szkoły letnie dla doktorantów

 • 2019: kurs “Advances in Argument Mining” (with C. Reed) at the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Florencja (Włochy)
 • 2017: pięciodniowy kurs “Argument Mining” (with C. Reed) at the 29th European Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI2017), University of Toulouse (Francja)
 • 2016: kurs “Arguments and Ethos in Dialogical Context” at the 2nd Second Summer School on Argumentation: Computational and Linguistic Perspectives (SSA 2016), University of Potsdam (Niemcy)
 • 2016: kurs “Argument Mining” (with S. Villata) at the 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI2016), Nowy Jork (Stany Zjednoczone)
 • 2014: kurs “Links between logical, dialectical and rhetorical aspects of argumentation” (with C. Reed), Argupolis Graduate School "Argumentation ąuality in con- text", Lugano (Szwajcaria)
 • 2014: kurs “Inference Anchoring Theory: Foundations”, 1st Summer School on Argumentation: Computational and Linguistic Perspectives (SSA 2014), Dundee (Wielka Brytania)
 • 2013: kurs “Communication Structures: Dialogue, Credibility and the Anchoring of Inference” (with C. Reed) at the 1st Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric IGSAR, Warszawa (Polska)
 • 2011: kurs “Dialectics in Multi-Agent Interaction” (with C. Reed) at 13th European Agent Systems Summer School EASSS 2011, Girona (Hiszpania)

Publikacje

Budzyńska opublikowała dwie książki oraz 80 artykułów w dziedzinie logiki, filozofii języka, sztucznej inteligencji, lingwistyki i pragmatyki.

Najważniejsze publikacje

 1. J. Visser, B. Konat, R. Duthie, M. Koszowy, K. Budzyńska, C. Reed (2019) Argumentation in the 2016 US Presidential Elections: Annotated corpora of television debates and social media reaction, Language Resources and Evaluation, Springer, 54, 123-154 (Impact factor: 1.029).
 2. R. Duthie, K. Budzyńska (2018) A Deep Modular RNN Approach for Ethos Mining, Proceedings ofthe Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI-18, 4041-4047.
 3. J. Visser, K. Budzyńska, C. Reed (2018) A Critical Discussion Game for Prohibiting Fallacies, Logic and Logical Philosophy, 27(4), 491-515.
 4. A. Pease, K. Budzyńska, J. Lawrence, C. Reed (2017) Lakatos-style Collaborative Mathematics through Dialectical, Structured and Abstract Argumentation, Artificial Intelligence, Volume 246, 181-219 (Impact factor: 3.333).
 5. J. Lawrence, J. Park, B. Konat, K. Budzyńska, C. Cardie, C. Reed (2017) Mining Arguments for Mapping Controversies in Online Deliberative Democracy and eRulemaking, Associationfor Computing Machinery’s Transactions on Internet Technology (ACM TOIT), 17(3) (Impact factor: 1.727). 
 6. J. Lawrence, M. Snaith, B. Konat, K. Budzyńska, C. Reed (2017) Debating Technology for Dialogical Argument: Sensemaking, Engagement and Analytics, Association for Computing Machinery’s Transactions on Internet Technology (ACM TOIT), 17(3) (Impact factor: 1.727).
 7. K. Budzyńska, M. Janier, C. Reed, P. Saint-Dizier (2016) Theoretical Foundations for Illocutionary Structure Parsing, W: Grasso, F., Green, N., & Reed, C. (red.) Argument and Computation, IOS Press, 7(1), 91-108.
 8. K. Budzyńska, M. Witek (2014) Non-Inferential Aspects of Ad Hominem and Ad Baculum, Argumentation, Springer, 28(3): 301-315 (Impact factor: 1.300).
 9. O. Yaskorska, K. Budzyńska, M. Kacprzak (2013) Proving Propositional Tautologies in Natural Dialogue. Fundamenta Informaticae, 128(1-2), 239-253 (Impact factor: 0.658).
 10. K. Budzyńska (2013) Circularity in Ethotic Structures. Synthese, 190(15): 3185-3207 (Impact factor: 1.262).

Monografie

 1. K. Budzyńska, M. Kacprzak, A. Sawicka, O. Yaskorska (2015) Dynamika dialogów w ujęciu formalnym, Wyd. IFiS PAN. 
 2. M. Koszowy, K. Budzyńska (2015) Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty, Wyd. IFiS PAN.

Rozdziały w monografiach (wybrane)

 1. J. Visser, M. Koszowy, B. Konat, K. Budzyńska, C. Reed (2018) Straw man as misuse of rephrase, Proceedings ofthe 2nd European Conference on Argumentation (ECA 2017). 
 2. K. Budzyńska, S. Villata (2017) Processing Argumentation in Natural Language Texts, Handbook of Formal Argumentation, W: Pietro Baroni, Dov Gabbay, Massimiliano Giacomin and Leendert van der Torre (red.), 576-625.
 3. M. Janier, M. Aakhus, K. Budzyńska, C. Reed (2016) Modelling argumentative activity in mediation with Inference Anchoring Theory: The case of impasse, Studies in Logic and Argumentation, King’s College Publication. 
 4. K. Budzyńska, M. Janier, B. Konat, J. Kang, C. Reed, P. Saint-Dizier, M. Stede, O. Yaskorska (2016) Automatically identifying transitions between locutions in dialogue, Studies in Logic and Argumentation, King’s College Publication. 
 5. K. Budzyńska (2012) Wizualna reprezentacja struktury kontrargumentacji, W: M. Załęska (red.) Retoryka krytyki w dyskursie akademickim: konflikty, polemiki, kontrowersje, UW. 
 6. K. Budzyńska, K. Dębowska, M. Kacprzak, M. Załęska(2012) Interdyscyplinarność w badaniach nad argumentacja i perswazja, W: A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.) Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką., Impuls Publ., 149-168.

Publikacje w czasopismach międzynarodowych (wybrane)

 1. A. Pease, K. Budzyńska, J. Lawrence, C. Reed (2017) Lakatos-style Collaborative Mathematics through Dialectical, Structured and Abstract Argumentation, Artificial Intelligence, Volume 246, 181-219. 
 2. J. Lawrence, J. Park, B. Konat, K. Budzynska, C. Cardie, C. Reed (2017) Mining Arguments for Mapping Controversies in Online Deliberative Democracy and eRulemaking, Association for Computing Machinery’s Transactions on Internet Technology (ACM TOIT), 17(3). 
 3. C. Reed, K. Budzyńska, R. Duthie, M. Janier, B. Konat, J. Lawrence, A. Pease, M. Snaith (2017) The Argument Web: An online ecosystem of tools, systems and services for argumentation, Philosophy and Technology, Springer, Volume 30, Issue 2, 137-160. 
 4. Budzyńska, K., Araszkiewicz, M., Bogolebska, B., Cap, P., Ciecierski, T., Dębowska-Kozlowska, K., Dunin-Keplicz, B., Dziubinski, M., Federowicz, M., Gomolinska, A., Grabowski, A., Holowka, T., Jochemczyk, Ł., Kacprzak, M., Kawalec, P., Kielar, M., Kisielewicz, A., Koszowy, M., Kublikowski, R., Kulicki, P., Kuzio, A., Lewinski, P., Lichanski, J. Z., Malinowski, J., Marciszewski, W., Nieznanski, E., Pietrzak, J., Pogonowski, J., Puczylowski, T. A., Rytel, J., Sawicka, A., Selinger, M., Skowron, A., Skulska, J., Smolak, M., Sokol, M., Sowinska, A., Stalmaszczyk, P., Stawecki, T., Stepaniuk, J., Strachocka, A., Suchon, W., Szymanek, K., Tomczyk, J., Trypuz, R., Trzesicki, K., Urbanski, M., Wasilewska-Kaminska, E., Wieczorek, K. A., Witek, M., Wybraniec-Skardowska, U., Yaskorska, O., Załęska, M., Zdanowski, K., and Zurek, T. (2014) The Polish School of Argumentation: A Manifesto. Argumentation, Springer, 28(3): 267-282. 
 5. K. Budzyńska, M. Witek (2014) Non-Inferential Aspects of Ad Hominem and Ad Baculum, Argumentation, Springer, 28(3): 301-315. 
 6. O. Yaskorska, K. Budzynska, M. Kacprzak (2013) Proving Propositional Tautolo- gies in Natural Dialogue. Fundamenta Informaticae, 128(1-2), 239-253.
 7. K. Budzyńska (2013) Circularity in Ethotic Structures. Synthese, 190(15): 3185-3207. 
 8. K. Budzyńska, M. Kacprzak, P. Rembelski (2010) Update of probabilistic beliefs: implementation and parametric verification. Fundamenta Informaticae, 102(1): 35-48. 
 9. K. Budzyńska, M. Kacprzak, P. Rembelski (2009) Perseus. Software for analyzing persuasion process. Fundamenta Informaticae. 93(1-3): 65-79. 
 10. K. Budzyńska, M. Kacprzak (2008) A Logic for Reasoning about Persuasion. Fundamenta Informaticae. (85): 51-65. 
 11. K. Budzyńska(2006) Persuasion. Practical face of logic. Croatian Journal of Philosophy: Epistemology. VI(17): 343-362.

Publikacje polskojęzyczne (wybrane)

 1. Szymanek K., Budzyńska K., Czelakowski J., Drukier A., Grabowski A., Kacprzak M., Konat B., Koszowy M., Lewinski P., Lupkowski P., Magdziak M., Pazdziora M., Pogonowski J., Ryszka-Kurczab M., Rytel J., Selinger M., Skowron B., Trzcieniecka-Schneider I., Urbanski M., Wieczorek K. A., Zyluk N. (2016), Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacja, Zagadnienia Naukoznawstwa, Special issue with papers of the ArgDiaP 2015 conference, 3 (209), 313-330. 
 2. K. Budzyńska, B. Konat, M. Koszowy (2016) Korpusowe metody badania logosu i etosu, Zagadnienia Naukoznawstwa, Special issue with papers of the ArgDiaP 2015 conference, 3 (209), 385- 404. 
 3. O. Yaskorska, K. Budzyńska, M. Koszowy (2014) Różnorodność dialogowych procesów poznawczych, Studia Semiotyczne, XXVIII-XXIX, s.195-228. 
 4. O. Yaskorska, K. Budzyńska (2014) Akty komunikacyjne w dialogach formalnych, Filozofia Nauki, 3(87), R. XXII, 4-66. 
 5. K. Budzyńska, C. Reed (2014) Dyskursywne znaki jako źródło i manifestacja inferencyjnych procesów poznawczych, Studia Semiotyczne. 
 6. K. Budzyńska (2013) Retoryczne strategie poznawcze, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 2(86): 253-274. 
 7. K. Budzyńska (2010) Argumentacja jako akt mowy. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 3 (75): 339-358. 
 8. K. Budzyńska, M. Kacprzak (2010) Komunikacja poza słowami. Studia Semiotyczne, (27):185-216. 
 9. K. Budzyńska (2006) Zastosowania logiki do teorii argumentacji w procesie podejmowania decyzji. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (Annals of the Collegium of Economic Analysis). (15): 11-30.

Publikacje w materiałach pokonferencyjnych (wybrane)

 1. M. Pereira-Farina, M. Koszowy, K. Budzyńska, C. Reed (2019) Dialogical Aspects of Appeals to Authority in Spanish and Polish Disputes About Cultural Objects, Proc. of 9th Conference on Argumentation ofthe International Societyfor the Study of Argumentation (ISSA 2018), SicSat, Amsterdam, 872-882.
 2. Brian Pluss, Mennatallah El-Assady, Fabian Sperrle, Valentin Gold, Annette Hautli-Janisz, Katarzyna Budzyńska, Chris Reed (2018) Deliberation Analytics in the ADD-up Project, 7th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2018). 
 3. R. Duthie, K. Budzyńska, C. Reed (2016) Mining Ethos in Political Debate, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proc. of6th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2016). 
 4. M. Janier, M. Snaith, K. Budzyńska, J. Lawrence, C. Reed (2016) A System for Dispute Mediation: The Mediation Dialogue Game, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proc. of 6th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2016). 
 5. R. Duthie, J. Lawrence, K. Budzyńska, C. Reed (2016) The CASS Technique for Evaluating the Performance of Argument Mining, Proc. of 3rd ArgMin workshop at Association of Computational Linguistics, ACL. 
 6. B. Konat, J. Lawrence, J. Park, K. Budzyńska, C. Cardie, C. Reed (2016) A Corpus of Argument Networks: Using graph properties to analyse divisive issues, Proc. ofthe 9th edition ofthe Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2016). 
 7. K. Budzyńska, A. Rocci, O. Yaskorska (2014) Financial Dialogue Games: A Protocol for Earnings Conference Calls, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proc. of5th International Conference on Computational Models of Argument COMMA 2014, IOS Press. 
 8. M. Kacprzak, M. Dziubinski, K. Budzyńska (2014) Strategies in Dialogues: A Game-Theoretic Approach, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proc. of 5th International Conference on Computational Models of Argument COMMA 2014, IOS Press. 
 9. K. Budzyńska, C. Reed (2012) The Structure of Ad Hominem Dialogues, In Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proc. of4th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2012), IOS Press, (245): 410-421. 
 10. K. Budzyńska (2011) Structure of Persuasive Communication and Elaboration Likelihood Model. W: Zenker, F. (red.) Proc. of OSSA 2011 (Ontario Society for the Study of Argumentation). Argumentation: Cognition & Community. 
 11. M. Kacprzak, P. Kulicki, R. Trypuz, K. Budzyńska, P. Garbacz, M. Lechniak, P. Rembelski (2011) Using the Perseus System for Modelling Epistemic Interactions, W: Ngoc-Thanh Nguyen (red.) Transactions on Computational Collective Intelligence, LNCS (6910):106-123, Springer, Heidelberg. 
 12. C. Reed, K. Budzyńska (2011) How dialogues create arguments. W: F. H. van Eeme- ren, B. Garssen, D. Godden, G. Mitchell (red.) Proceedings ofthe 7th Conference on Argumentation ofthe International Society for the Study of Argumentation ISSA 2011, 1633-1645. 
 13. K. Budzyńska (2010) Argument Analysis: Components of Interpersonal Argumen-tation. W: P. Baroni et al. (red.) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proceedings of 3rd International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2010), IOS Press, (216): 135-146.
 14. K. Budzyńska, K. Dębowska (2010) Dialogues with conflict resolution: goals and effects. W P. Łupkowski & M. Purver (red.), Aspects of Semantics and Pragmatics of Dialogue. SemDial 2010, 14th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue, 59-66. 
 15. K. Budzyńska (2009) Reasoning, Argumentation and Persuasion. W J. Ritola (red.) Proc. of OSSA 2009 (Ontario Society for the Study of Argumentation). Argument Cultures.

Upowszechnianie nauki: wystąpienia bez publikacji (wybrane)

 1. M. Koszowy, K. Budzyńska (2020) A Computational Approach to Ethotic Structures, Computational Modelling 2020 workshop: "Computational Aspects of Communication”, 11.03.2020, Kraków. 
 2. M. Pereira-Farina, M. Koszowy, K. Budzyńska (2019) Are we talking about cultural objects or historical figures? Ethos in the debates on cultural heritage, 3rd European Conference on Argumentation - ECA 2019, "Reason to Dissent”, 24-27.06.2019, Groningen (Holandia). 
 3. K. Budzyńska, R. Duthie, Annette Hautli-Janisz, M. Koszowy, Martin Pereira-Farina, Brian Pluss (2019) Ethos Structures in Natural Language, Sixth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics PhilLang 2019, Special Session PhilArg: The Philosophy of Argumentation,10-12.05.2019, Łódz. 
 4. K. Budzyńska (2018) Ethos Structures in Natural Communication, Laboratory for the Study of Applied Language Technology and Society, 18.12.2018, School of Communication and Information, Rutgers University (Stany Zjednoczone). 
 5. K. Budzyńska (2018) Computational Models of Ethos, Data Science Institute, 17.12.2018, Columbia University (Stany Zjednoczone). 
 6. C. Reed, K. Budzyńska (2018) Argument Technology and Computational Ethos, Department of Linguistics, 26.11.2018, University of Konstanz (Niemcy). 
 7. Marcin Koszowy, Rory Duthie, Katarzyna Budzyńska (2018) Constructing Ethos Through Language in Deliberative Discourse, WILL TWO: Workshop on Informal Logic and Linguistics "Language and Argument”, 11.05.2018, Faculty of Philology, University of Łódz. 
 8. J. Visser, M. Koszowy, B. Konat, K. Budzyńska, C. Reed (2017) Straw Man and Ignoratio Elenchi as Misuses of Rephrase, 2nd European Conference on Argumentation: Argumentation and Inference ECA2017, 20-23.06.2017, Fribourg (Szwajcaria). 
 9. K. Budzyńska, C. Reed (2017) Argument Corpora, and Argument Mining and Analytics, Natural Language Processing Seminar organised by the Linguistic En- gineering Group, Instytut Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN), 3.04.2017 oraz 15.05.2017, Warszawa. 
 10. M. Załęska, K. Budzyńska (2010) Against authority. Strategies of being irreverent. 7th Conference ofthe International Society for the Study of Argumentation (ISSA 2010), 29.06 - 2.07.2010, Amsterdam (Holandia).