dr Michał Stelmach

stelmach - na strone wydziału
michal.stelmach@pw.edu.pl

Prowadzone przedmioty:

Filozof pracujący na WAiNS PW od 2010 roku. Łączy zainteresowania filozofią analityczną i fenomenologią. Pracuje aktywnie w historii filozofii, logice filozoficznej, filozofii nauki, metodologii, filozofii społecznej i filozofii polityki, w etyce, epistemologii i ontologii. Autor publikacji w zakresie filozofii analitycznej, filozofii logiki, antropologii filozoficznej, filozofii podmiotu, filozofii nauki, historii filozofii, fenomenologii, metodologii, filozofii polityki, etyki w administracji.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2008 obronił na WNS UŚ pracę magisterską o tytule O Pojęciu możliwości u Wittgensteina (promotor: prof. dr hab. P. Łaciak (UŚ); recenzenci: prof. dr hab. A. Noras, prof. UŚ dr hab. D. Kubok).

W 2015 roku uzyskał tytuł doktora filozofii na podstawie rozprawy O logice transcendentalnej u Wittgensteina (promotor: prof. PW dr hab. Z. Król (PW, IFiS PAN); recenzenci: prof. IFiS PAN dr hab. M. Soin (IFiS PAN), prof. dr hab. J. Rolewski (UMK)).

Od 2010 asystent w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na WAiNS PW.

Zainteresowania naukowe: etyka, ontologia, epistemologia, filozofia języka, filozofia dialogu, filozofia nauki, filozofia religii, antropologia, matematyka, kosmologia, kognitywistyka, socjologia wiedzy, teologia (szczególnie katolicka).

Poza zainteresowaniami naukowymi twórca w wielu dyscyplinach sztuki. Poeta – opublikował tom poetycki pt. Cisza. Aktywny muzyk – na koncie kilka albumów.

Wybrane publikacje

  • M. Stelmach: Wittgenstein a pojęcie a priori; w: Zagadnienia Naukoznawstwa 2010, 3-4.
  • M. Stelmach: Charakter i podstawy metanauki Ludwiga Wittgensteina; w: Zagadnienia Naukoznawstwa 2011, 1.
  • M. Stelmach: Logika, Etyka, Jaźń - Weiningerowskie inspiracje w pismach Wittgensteina. Czasopismo Filozoficzne, nr 4/5 październik 2009.
  • M. Stelmach: Próba filozoficznej interpretacji relacji podmiot - przedmiot w książce P. Zimbardo Efekt Lucyfera. W: A. Drabarek, Z. Król (red.) Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie, jak dobrzy ludzie mogą czynić zło?, Warszawa 2013.
  • M. Stelmach: Zdanie jako obiekt filozoficzny we wczesnej filozofii Wittgensteina. W: J. Zubelewicz (red.) Wokół niektórych wartości podstawowych, vol. 2., Truskaw 2015.
  • M. Stelmach: Zagadnienie wojny u Józefa Tischnera i Antoniego Kepińskiego a „bycie w nieprawdzie”. W: J. Zubelewicz (red.) Wokół niektórych wartości podstawowych, vol. 2., Truskaw 2016.
  • M. Stelmach: Some remarks on Wittgenstein’s Transcendental Logic. (2014)
  • M. Stelmach: O logice transcendentalnej u Wittgensteina. Studia logiczno-filozoficzne. (monografia) Warszawa 2018.
  • M. Stelmach: Cisza. (tom poezji). Oświęcim 2002.