Dr hab. Marcin Koszowy

Marcin Koszowy jest filozofem prowadzącym badania z zakresu logiki, filozofii języka, pragmatyki i sztucznej inteligencji. Jako członek Computational Ethos Lab (CELab) należącego do Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej (ICFO) działającego przy Wydziale, zajmuje się badaniem argumentacyjnych i dialogowych odwołań do autorytetu i opinii eksperta, schematami argumentacyjnymi oraz analizą korpusową tekstów argumentacyjnych na potrzeby zautomatyzowanego wydobywania struktur argumentacyjnych z tekstów języka naturalnego (argument mining). Opublikował 2 książki i ponad 30 recenzowanych artykułów, w tym prac w takich czasopismach jak: Argumentation, Logic and Logical Philosophy, Pragmatics and Society, AI & Societyi International Review of Pragmatics, współredagował 10 numerów czasopism (w tym specjalny numer czasopisma Argumentation pt. „The Polish School of Argumentation”, uczestniczył w 2 projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz wygłosił 15 zaproszonych wykładów. Jest również członkiem komitetu koordynującego inicjatywę European Conference on Argumentation (ECA) oraz Stowarzyszenia ArgDiaP koordynującego działalność polskiego środowiska naukowego w zakresie badań nad argumentacją, dialogiem i perswazją.

Wykształcenie

 • 2008: doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii. Tytuł rozprawy doktorskiej: Współczesne koncepcje błędu logicznego: studium z teorii argumentacji i logiki pragmatycznej.
 • 2002: Podyplomowe Uzupełniające Studia Pedagogiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki.
 • 2001: magister filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii; Tytuł pracy magisterskiej: Pojęcie informacji. Mapa semiotyczna.

Publikacje 

Książki

 1. M. Koszowy (2019). Autorytet w argumentacji i w dialogu. Teorie - modele - aplikacje . Białystok: Wydawnictwo UwB.
 2. M. Koszowy, K. Budzynska (2015). Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 

Wybrane artykuły w czasopismach

 1. M. Koszowy, D. Walton (2019). Epistemic and deontic authority in the argumentum ad verecundiam. Pragmatics and Society, 10(2): 151-179. DOI: 10.1075/ps.16051.kos.
 2. J. Visser, B. Konat, R. Duthie, M. Koszowy, K. Budzynska, C. Reed (2019). Argumentation in the 2016 US presidential elections: Annotated corpora of television debates and social media reactionLanguage Resources and Evaluation. First Online: 9 February 2019. DOI: 10.1007/s10579-019-09446-8.
 3. D. Walton, M. Koszowy (2019). From text to scheme: Problems in identifying arguments from expert opinionInternational Review of Pragmatics, 11 (1): 109-136. DOI 10.1163/18773109-201810015.
 4. R.H. Johnson, M. Koszowy (2018). Logical culture as a common ground for the Lvov-Warsaw School and the Informal Logic InitiativeStudies in Logic, Grammar and Rhetoric, 55 (68): 187-229. DOI: 10.2478/slgr-2018-0035.
 5. D. Walton, M. Koszowy (2018). Whately on authority, deference, presumption and burden of proofRhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, 36(2): 179-204. DOI 10.1525/rh.2018.36.2.179.
 6. M. Koszowy, D. Walton (2017). Profiles of dialogue for repairing faults in arguments from expert opinionLogic and Logical Philosophy, 26(1): 79-113DOI 10.12775/LLP.2016.014.
 7. D. Walton, M. Koszowy (2017). Arguments from authority and expert opinion in computational argumentation systemsAI & Society, 32(4): 483-496. DOI 10.1007/s00146-016-0666-3.
 8. M. Selinger, M. Koszowy (2016). Considering Carneades as a framework for Informal Logic: A reply to Walton and GordonInformal Logic 36(2): 217-237.
 9. M. Koszowy, M. Araszkiewicz (2014). The Lvov-Warsaw School as a source of inspiration for argumentation theoryArgumentation 28(3): 283-300. DOI 10.1007/s10503-014-9321-7.
 10. Budzynska, K. i in. (2014). The Polish School of Argumentation: A ManifestoArgumentation 28(3): 267-282. DOI 10.1007/s10503-014-9320-8.
 11. M. Koszowy (2013). The methodological approach to argument evaluation: Rules of defining as applied to assessing argumentsFilozofia Nauki 1(81): 23-36.
 12. M. Koszowy (2012). Logical fallacies as codified within the conceptual system of the Lvov-Warsaw SchoolStudies in Logic, Grammar and Rhetoric 30(43): 23-44.
 13. C. Reed, M. Koszowy (2011). The development of Argument and Computation and its roots in the Lvov-Warsaw SchoolStudies in Logic, Grammar and Rhetoric 23 (36): 15-37.
 14. M. Koszowy (2010). Pragmatic logic and the study of argumentationStudies in Logic, Grammar and Rhetoric 22 (35): 29-45.
 15. M. Koszowy (2010). Logical errors and knowledge-seekingKognitywistyka i Media w Edukacji (Cognitive Science and Media in Education) 11 (2010): 151-164.

Artykuły w recenzowanych materiałach konferencyjnych

 1. M. Pereira Fariña, M. Koszowy, K. Budzynska, C. Reed (2019). Dialogical aspects of appeals to authority in Spanish and Polish disputes about cultural objects. W: B.J. Garssen, D. Godden, G. Mitchell, A.F. Snoeck Henkemans (red.), Proceedings of the 9th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ss. 872-882), Amsterdam: Sic Sat – Sciential International Centre for Scholarship in Argumentation Theory.
 2. J. Visser, M. Koszowy, B. Konat, K. Budzynska, C. Reed (2018). Straw man as misuse of rephrase. W: S. Oswald & D. Maillat (red.), Argumentation and Inference, Proceedings of the 2nd European Conference on Argumentation, Fribourg 2017 (Vol. 2, Ch. 63, ss. 941-962). London: College Publications.
 3. M. Araszkiewicz, M. Koszowy (2016). Deontic authority in legal argumentation: A case study. W: D. Mohammed, M. Lewiński (red.), Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, Lisbon 2015, Vol. 1 (Ch. 1, ss. 1-19), London: College Publications.
 4. M. Koszowy, M. Araszkiewicz (2015). The research on reasoning in the Lvov-Warsaw School as a predecessor of and inspiration for argumentation theory. W: B.J. Garssen, D. Godden, G. Mitchell, A.F. Snoeck Henkemans (red.), Proceedings of the 8th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ss. 783-792), Amsterdam: Sic Sat.
 5. D. Walton, M. Koszowy (2015). Two kinds of arguments from authority in the ad verecundiam fallacy. W: B.J. Garssen, D. Godden, G. Mitchell, A.F. Snoeck Henkemans (red.), Proceedings of the 8th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ss. 1483-1492), Amsterdam: Sic Sat.
 6. M. Koszowy (2013). Polish Logical Studies from an Informal Logic Perspective. W: D. Mohammed, M. Lewiński (red.), Virtues of Argumentation. Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), 22-26 May 2013 (ss. 1-10), Windsor, ON: OSSA.
 7. M. Koszowy (2011). Pragmatic logic: the study of argumentation in the Lvov-Warsaw School. W: F.H. van Eemeren, B. Garssen, D. Godden, G. Mitchell (red.), Proceedings of the 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation (ss.1010-1022), Amsterdam: Sic Sat.
 8. M. Koszowy (2007). A methodological approach to argument evaluation. W: F.H. van Eemeren, J. A. Blair, C. A. Willard, B. Garssen (red.), Proceedings of the 6th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ss. 803-807), Amsterdam: Sic Sat – International Center for the Study of Argumentation.
 9. M. Koszowy (2004). Methodological ideas of the Lvov-Warsaw School as a possible foundation for a fallacy theory. W: T. Suzuki, Y. Yano, T. Kato (red.), Proceedings of the 2nd Tokyo Conference on Argumentation: Argumentation and Social Cognition (ss. 125-130), Tokyo: Japan Debate Association.
 10. M. Koszowy (2003). On the concepts of logical fallacy and logical error. W: J.A. Blair, D. Farr, H.V. Hansen, R.H. Johnson, C.W. Tindale (red.), Informal Logic at 25: Proceedings of the Windsor Conference (CD-ROM, ss. 1-9), Windsor, ON: Ontario Society for the Study of Argumentation. 

Redagowane tomy

 • Paweł Stacewicz, Marcin Koszowy (red.), Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: "The Philosophy of Informatics", vol. 3(2020), forthcoming. 
 • Marcin Koszowy (red.), Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: "Cognitive Approaches to Logic, Language and Communication", vol. 2(2020), forthcoming.
 • Martin Hinton, Marcin Koszowy (red.), Studies in Logic, Grammar and Rhetoric"The Philosophy of Argument", De Gruyter, vol. 55(68), 2018.
 • Mariusz Urbański, Michiel van Lambalgen, Marcin Koszowy (red.), Logic and Logical Philosophy: "Logic, Cognition, Argumentation", vol. 27, no 4, 2018
 • Mariusz Urbański, Michiel van Lambalgen, Marcin Koszowy (red.), Logic and Logical Philosophy: "Question Processing'', vol. 26, no 3, 2017.
 • Marcin Koszowy, Halina Święczkowska (red.), Studies in Logic, Grammar and Rhetoric"Language, Discourse, Logic", vol. 42(55), 2015.
 • Katarzyna Budzynska, Marcin Koszowy (red.), Argumentation, Springer: "The Polish School of Argumentation", 28(3), 2014.
 • Katarzyna Budzynska, Frans H. van Eemeren, Marcin Koszowy (red.), Studies in Logic, Grammar and Rhetoric“Pragmatics and Dialectics of Argument”, vol. 36(49), 2014.
 • Marcin Koszowy (red.), Studies in Logic, Grammar and Rhetoric"Argument and Computation", vol. 23 (36), 2011.
 • Marcin Koszowy (red.), Studies in Logic, Grammar and Rhetoric"Informal Logic and Argumentation Theory", vol 16(29), 2009.

Wykłady zaproszone

 • M. Araszkiewicz, M. Koszowy: Reasoning and Argumentation: The Lvov-Warsaw School Perspective, Argumentation & Philosophy Workshop (ArgPhil)COMMA 2018: The 7th International Conference on Computational Models of Argument, Warszawa, 11.09.2018.
 • M. Koszowy: Argumentujące maszyny i komputerowo wspomagana analiza argumentacji, Szkoła Bankowości i Finansów (School of Banking & Finance), Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja, Białystok, 17.04.2018.
 • M. Koszowy, K. Budzynska, C. Reed: Argument Analytics – Next Steps for Argument Technology, LegalTech Polska, Artificial Inteligence and Law – A Few Messages from a Near Future, Warszawa, 22.03.2018.
 • Uczestnik panelu dyskusyjnego Sztuczna inteligencja a prawo, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 27.03.2017.
 • M. Koszowy: Perswazyjna siła argumentów z autorytetu, Filozoficzne wtorki, Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Wrocław, 24.11.2016.
 • M. Koszowy, Współczesne modele argumentacji z autorytetu, seminarium Katedry Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 24.11.2016.
 • M. Koszowy, Argumentacja z autorytetu i dialogowy etos, XII Zlot Filozoficzny, Białystok, 4-6.07.2016.
 • M. Koszowy, Argumentacja z autorytetu i krytyczne myślenie, LVIII Tydzień Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 7-10.03.2016.
 • M. Koszowy, Szkoła lwowsko-warszawska jako źródło inspiracji dla współczesnych badań nad argumentacją, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Szczecin, 26.03.2014.
 • M. Koszowy, How to argue using administrative authority about what should be done?, Argumentation and Decision-Making, Universidade Nova de Lisboa, Portugalia, 5.12.2013.
 • M. Koszowy, Teoria argumentacji w ujęciu opisowym i normatywnym, Między opisem a normą – współczesne opcje metodologiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 3.12.2013.
 • M. Koszowy, Informal logic and pragmatic logic: Towards bridging the gap, Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric (CRRAR), University of Windsor, Kanada, 5.06.2013.
 • M. Koszowy, Visual Appeals to Deontic Authority, CRRAR Summer Institute 2013: Multi-Modal Arguments: Making Sense of Images and Other Non-Verbal Contents in Argument, Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric (CRRAR), University of Windsor, Kanada, 31.05.2013
 • M. Koszowy, Współczesna teoria argumentacji z perspektywy polskiej tradycji logicznej, Retoryka klasyczna a współczesne formy perswazji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 5-6.03.2013.
 • M. Koszowy, Stanisława Kamińskiego program badań nad błędami logicznymi, Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919-1986). Osoba-czasy-idee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 19.12.2011. 

Ostatnie wystąpienia konferencyjne

Wykłady

Projekty badawcze

 • 05.2016-05.2020 wykonawca w projekcie EthAn: Ethos Analytics finansowanym w ramach programu HARMONIA 7 Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektu : dr hab. Katarzyna Budzyńska, partnerzy w projekcie: Chris Reed (Dundee, Wielka Brytania), Patrick Saint-Dizier (Tuluza, Francja), Manfred Stede (Postdam, Niemcy).
 • 08.2012-07.2015 wykonawca w projekcie Exploring Rhetorical Strategies in a Dialogue, finansowanym w ramach programu OPUS2 Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Budzyńska.

Grupy badawcze 

Towarzystwa naukowe

Komitety inicjatyw naukowych  

Rady redakcyjne

Recenzowanie dla międzynarodowych czasopism

 • Argument and Computation, IOS Press
 • Dialectica, Blackwell-Wiley Publishing
 • Informal Logic, University of Windsor
 • Journal of Argumentation in Context, John Benjamins
 • Organon F, Slovak Academy of Sciences & Czech Academy of Sciences
 • Philosophy and Rhetoric, Penn State University Press
 • Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Sciendo
 • Synthese, Springer
 • Topoi, Springer

Działalność organizacyjna

Profile na portalach naukowych:

ORCID

Research Gate

Academia.edu

Google Scholar

Publons