Dr Paula Quinon

Paula Quinon zajmuje się filozofią matematyki, w szczególności bada pojęcie liczby naturalnej oraz sieć pojęć arytmetycznych powiązanych z pojęciem liczby naturalnej, takich jak "funkcja arytmetyczna", "funkcja rekurencyjna", "obliczanie", "obliczalność", "kodowanie", "równość", "identyczność", czy "nieskończoność".  Definicje tych pojęć są ze sobą ściśle powiązane, utrudniając podjęcie decyzji, która z nich jest bardziej podstawowa niż inne (lub pierwotna). Na przykład, zgodnie ze strukturalizmem obliczeniowym, do sformułowania którego dr Quinon znacząco przyczyniła się w swojej pracy doktorskiej, pojęcie liczby naturalnej i pojęcie obliczania są silnie i nierozerwalnie ze sobą splecione.

Drugim obszarem badań Pauli Quinon są problemy filozoficzne związane z kognitywnymi systemami przetwarzania informacji ilościowej. Dwie perspektywy badania liczb naturalnych składają się na interdyscyplinarne podejście do filozofii matematyki, zainspirowane Drugą Filozofią Penelope Maddy. Druga Filozofia, w przeciwieństwie do analitycznej i czysto konceptualnej Pierwszej Filozofii Kartezjusza, wykorzystuje naturalistyczną metodologię włączającą do krytycznych filozoficznych rozważań dostępnych danych naukowych. Interdyscyplinarność Drugiej Filozofii wymaga rozszerzenia metody analitycznej o metodę eksplikacji Carnapa. Zrozumienie podstawowych pojęć matematycznych jest możliwe tylko poprzez dialog pomiędzy różnymi - często bardzo odległymi dyscyplinami - należącymi zarówno do nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych (w szczególności: różnymi dziedzinami matematyki i informatyki, naukami kognitywnymi i językoznawstwem).

Ponadto, Paula Quinon publikuje na temat roli digitalizacji (czyli, w pewnym sensie, liczb naturalnych) we współczesnych zmianach społecznych. Zajmuje się mediami społecznościowymi, w szczególności grami wideo i serwisami randkowymi. Analizuje role, które roboty, cyborgi i awatary odgrywają - lub mogą odgrywać, lub będą odgrywać – w społeczeństwie inteligentnym. Wreszcie, zajmuje się problemami związanymi z Big Data, w tym pytaniami etycznymi. 

Kompetencje Pauli Quinon to m.in. filozofia matematyki, filozofia języka, epistemologia, logika i kognitywistyka; posiada również tytuł magistra sztuk pięknych.

Lista publikacji znajduje się na stronie domowej Pauli Quinon.