Zakład Filozofii i Etyki w Administracji

Sekretariat: mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 227
tel.: 22 234 65 37
e-mail: danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Pracownicy samodzielni

Prof. dr hab. Andrzej Biłat Profesor
dr hab. Katarzyna Budzyńska Profesor uczelni (etat badawczy)
prof. dr hab. inż. Józef Lubacz profesor (pół etatu badawczego)
Prof. dr hab. Marek Maciejczak Profesor
Dr hab. Zbigniew Król Profesor uczelni
Prof. dr hab. Marek Kuś Profesor (1/10 etatu badawczego)

Pracownicy niesamodzielni

Dr Paweł Jarnicki Adiunkt (pół etatu)
Dr Hans Joachim Greif Adiunkt (etat badawczy)
Dr hab. Marcin Koszowy Adiunkt
Dr Paula Quinon Adiunkt (etat badawczy)
Dr Bartłomiej Skowron Adiunkt
Dr inż. Paweł Stacewicz Adiunkt
Dr Michał Stelmach Adiunkt
Dr Antonio Vassallo Adiunkt
Dr Beata Witkowska-Maksimczuk Adiunkt
Dr Olena Yaskorska-Shah Adiunkt (pół etatu)
Dr Frank Zenker Adiunkt (etat badawczy)
Dr Pedro Naranjo Asystent badawczy (do realizacji projektu badawczego)
Mgr Martijn Demollin Asystent badawczy (do realizacji projektu badawczego)

Pracownicy dydaktyczni - umowa cywilnoprawna

Dr hab. Jan Zubelewicz

Plan seminariów zakładowych WAiNS