Rada Wydziału

Rok akademicki 2020/2021

  
 

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

 • 20. 10. 2020
 • 17. 11. 2020
 • 15. 12. 2020
 • 19. 01. 2021
 • 23. 02. 2021
 • 23. 03. 2021
 • 20. 04. 2021
 • 18. 05. 2021
 • 29. 06. 2021
 • 28. 09. 2021

 

Skład Rady:

Dziekan – Przewodnicząca Rady Wydziału

 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni

Prodziekani

 • dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni
 • dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni
 • dr Alina Naruniec
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. Andrzej Biłat
 • dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni
 • dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. uczelni
 • dr hab. Marcin Koszowy
 • dr hab. Zbigniew Król, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
 • dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki
 • dr hab. Robert Zajdler
 • dr hab. Jarosław Zalewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędący prof. i dr hab.

 • dr Robert Kędziora
 • dr Katarzyna Górniak  
 • dr Agnieszka Tomczak  

Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr Marta Strzemieczna  
 • mgr inż. Jacek Pawłowski    

Przedstawiciele studentów Wydziału

 • Konrad Andrzejczyk
 • Bartosz Mateusiak
 • Adrian Ościłowski
 • Klaudia Stasiewicz
 • Jacek Szejna
 • Filip Szymański

Przedstawiciel Związków Zawodowych z głosem doradczym

 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska  - NSZZ „Solidarność”