Struktura

marekkus

Marek Kuś

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej
Prof. dr hab. Marek Kuś
Centrum Fizyki Teoretycznej, PAN & Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
E-mail: marek.kus@cft.edu.pl

 

uwemeixner

Uwe Meixner

Honorowy Zastępca Dyrektora Centrum ds. Nauki 
Prof. Uwe Meixner
Uniwersytet w Augsburgu
Instytut Filozofii
Universitätsstr. 10
Biuro: pokój 3042
86159 Augsburg, Niemcy
e-mail: uwe.meixner@phil.uni-augsburg.de

 

bartlomiejskowron

Bartłomiej Skowron

Sekretarz Rady Programowej Centrum
Dr Bartłomiej Skowron
Politechnika Warszawska
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Pl. Politechniki 1
Biuro: pokój 230
00-661 Warszawa, Polska
e-mail: b.skowron@ans.pw.edu.pl