Grupa Filozofii Topologicznej

Idea i misja

Matematyka dostarcza bogatego arsenału metod naukowych. Topologia jest jedną z podstawowych dyscyplin współczesnej matematyki. Można ją scharakteryzować intuicyjnie jako uogólnienie klasycznej geometrii. Pierwszą wskazówką, że topologia może odgrywać centralną rolę jako metoda filozoficzna, jest fakt, że "żargon przestrzenny" w coraz większym stopniu przenika praktycznie wszystkie nasze przedsięwzięcia poznawcze. Dotyczy to nie tylko klasycznych nauk empirycznych, takich jak fizyka, ale także psychologii, nauk kognitywnych, a nawet samej filozofii, o czym świadczą liczne typy "przestrzeni stanu", "przestrzeni fazowej", "przestrzeni logicznej", "przestrzeni pojęciowej", "przestrzeni ontologicznej" i "przestrzeni możliwych światów", które pojawiają się dziś w różnych obszarach wiedzy.

Podstawową hipotezą grupy jest, że tej "przestrzennej mowy" nie należy odrzucać jako "czysto metaforycznej". Wskazuje ona raczej na fundamentalną rolę, jaką przestrzeń (a zatem topologia jako ogólna teoria przestrzeni) odgrywa we wszystkich naszych przedsięwzięciach poznawczych. Ostatecznie, znaczenie przestrzeni może być postrzegane jako ugruntowane w tym, że świat, w którym ludzie żyją i działają, jest zorganizowany czasoprzestrzenie.

Ludzie

Komitet Zarządzający

Janusz Kaczmarek, Thomas Mormann, Bartłomiej Skowron

Członkowie

 1. Javier Belastegui
 2. Rafał Gruszczyński
 3. Janusz Kaczmarek
 4. Marek Kuś
 5. Wiesław Kubiś
 6. Nasim Mahoozi
 7. Thomas Mormann
 8. Imanol Mozo
 9. Bartłomiej Skowron
 10. Grzegorz Sitek
 11. Krzysztof Wójtowicz
 12. Frank Zenker

Publikacje

 1. Thomas Mormann, Trope sheaves. A topological ontology of tropes. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LLP.1995.008.
 2. Janusz Kaczmarek (2019). On the Topological Modelling of Ontological Objects: Substance in the Monadology. In Bartłomiej Skowron (Editor), Contemporary Polish Ontology (pp. 149–160). Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110669411-009.
 3. Mormann, T. Topological Models of Columnar Vagueness. Erkenntnis (2020). https://doi.org/10.1007/s10670-019-00214-2.
 4. Skowron, B., Wójtowicz, K. Throwing spatial light: on topological explanations in Gestalt psychology. Phenom Cogn Sci (2020). https://doi.org/10.1007/s11097-020-09691-1.
 5. Janusz Kaczmarek (2019). Ontology in Tractatus Logico-Philosophicus: A Topological Approach. In Gabriele M. Mras, Paul Weingartner, Bernhard Ritter (Eds.), Philosophy of Logic and Mathematics: Proceedings of the 41st International Ludwig Wittgenstein Symposium (pp. 397–414). Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110657883-024
 6. Skowron B. O kombinacyjnej topo-ontologii, Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, 71 – 81.
 7. Rafał Gruszczyński, Non-standard theories of space, Nicolaus Copernicus University Scientifc Publishing House, 2016.
 8. Rafał Gruszczyński and Andrzej Pietruszczak, „A Study in Grzegorczyk Point-Free Topology Part II: Spaces of Points”, Studia Logica, vol. 107, issue 4, pp. 809-843 (2019).
 9. Mormann, T. (2014). Set Theory, Topology, and the Possibility of Junky Worlds, Notre Dame Journal of Formal Logic 55(1), 79 – 90.
 10. Bartłomiej Skowron, Wiesław Kubiś, Negating as turning upside down ,  Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 54 2018,115–129 DOI: https://doi.org/10.2478/slgr-2018-0020.
 11. Nasim Mahoozi & Thomas Mormann, Not much higher-order vagueness in Williamson’s ’logic of clarity’.
 12. Grzegorz Sitek, The Notion of the Diameter of Mereological Ball in Tarski’s Geometry of Solids, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2017.016.
 13. Mormann, T. Structure-preserving representations, constitution, and the relative a priori. Synthese (2018). https://doi.org/10.1007/s11229-018-1759-y.
 14. Jerzy Kąkol, Wiesław Kubiś, Manuel López-Pellicer, Descriptive Topology in Selected Topics of Functional Analysis, Springer 2011, https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0529-0
 15. Bartłomiej Skowron (2014). The Forms of Extension. Substantiality and Causality (pp. 175–188). https://doi.org/10.1515/9781614518693.175 

Działalność

 1. Topological Ontology Colloquium, 2020, Wrocław.
 2. Topological Ontology Workshop, 2020, San Sebastian.
 3. Philosophy and Mathematics Seminar, Wrocław, 2018.
 4. Philosophy of Science and Formal Methods in Philosophy, Warsaw, 2018.
 5. Topological Philosophy Workshop, 2016, Warsaw.
 6. Graduate School on Topological Philosophy, 2016, Warsaw.
 7. Polish Ontology Workshop, 2016, Warsaw.
 8. Filomates, 2016-2019.

For more in English see: https://icfo.ans.pw.edu.pl/en/?page_id=3044