Grupa Filozofii Informatyki

W centrum zainteresowań grupy leżą fundamentalne dla informatyki pojęcia informacji i obliczania (ang. computing). Pojęcia te łączą informatyczne technikalia, tj. konkretne techniki przetwarzania danych  i ich zastosowania, z ogólną refleksją filozoficzną nad światem, człowiekiem i kulturą. Co łączy pojęcie obliczania z pojęciem liczby? Czy umysł ludzki przetwarza informacje w sposób podobny do komputerów czyli urządzeń obliczeniowych? Czy natura ma charakter obliczeniowy? Jakie zmiany kulturowe i światopoglądowe powoduje współczesna informatyka? Oto próbka pytań, którymi zajmuje się nasza grupa.

Struktura grupy

Członkowie założyciele:

Członkowie stowarzyszeni:

  • Giuseppe Primiero (Mediolan), link
  • Paweł Polak (Kraków), link
  • Sławomir Leciejewski (Poznań), link
  • Marcin Rządeczka (Lublin), link

Wybrane publikacje

  • Quinon Paula:  Implicit and explicit examples of the phenomenon of deviant encodings,  Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. In Press.
  • Quinon Paula. “Can Church’s thesis be viewed as a Carnapian explication?” Synthese (2019). DOI: 10.1007/s11229-019-02286-7.
  • Greif Hajo. “‘The action of the brain’. Machine models and adaptive functions in Turing and Ashby”. In: Vincent C. Müller (ed): Philosophy and Theory of Artificial Intelligence 2017. Cham: Springer, 2018, pp.24-35. DOI: 10.1007/978-3-319-96448-5.
  • Greif Hans Joachim: Environments of Intelligence. From natural information to artificial interaction, History and Philosophy of Technoscience, nr 11, 2017, London, Routledge, ISBN 978-1-138-22232-8, [eBook ISBN: 978-1-315-40810-1], 230 s., DOI:10.4324/9781315408101.
  • Stacewicz Paweł: From Computer Science to the Informational Worldview. Philosophical Interpretations of Some Computer Science Concepts , Foundations of Computing & Decision Sciences, vol. 44, 2019, ss. 27-43.
  • Stacewicz Paweł, Bartłomiei Skowron (eds.). Przedmioty wirtualne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019.

Działalność

For more in English see: https://icfo.ans.pw.edu.pl/en/?page_id=3236