Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej

logo icfo

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej jest miejscem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w którym  prowadzone są badania w dziedzinie ontologii formalnej we współpracy z najwybitniejszymi onotologami na świecie. 

Ogólnym celem Centrum jest analiza i rozwiązywanie szczegółowych zagadnień ontologicznych przy użyciu wyników współczesnej logiki formalnej i matematyki.

Szczegółowymi celami działalności Centrum są:

• inicjowanie, prowadzenie, organizowanie  i koordynowanie badań z zakresu ontologii formalnej;

• organizacja międzynarodowych grup badawczych;

• organizacja międzynarodowych konferencji i warsztatów;

• organizacja seminariów i wykładów otwartych prowadzonych przez wybitnych filozofów i uczonych;

• działalność edukacyjna i popularyzacyjna z zakresu ontologii formalnej (z naciskiem na ścisłość, jasność i intersubiektywność argumentacji filozoficznej);

• aktywność wydawnicza;

• promocja młodych ontologów formalnych (wsparcie procesów habilitacyjnych i doktorskich przy udziale międzynarodowych mentorów)

• nawiązanie współpracy z tymi polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, które stawiają sobie podobne cele.

Centrum posiada  stronę internetową w j. angielskim: http://www.icfo.ans.pw.edu.pl/, kanał w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQnQSKZtwLHd72ucxGkXOnA oraz profil w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/formalontology.

Konferencje

Poniżej zamieszczone są  informacje o wybranych konferencjach organizowanych, współorganizowanych lub wspieranych przez Centrum.