Poczta wydziałowa - konfiguracja

Każdy pracownik wydziału posiada wydziałowe konto na serwerze poczty elektronicznej.

Dostęp do konta może być realizowany za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Dostęp do konta znajduje się tutaj

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem poczty oraz pytań dotyczących jej funkcjonowania należy kontaktować się z pracownikami laboratorium komputerowego (pok. 223).

Jak skonfigurować MS Outlook - instrukcja

Możliwe jest również skonfigurowanie innego programu obsługującego pocztę wydziałową. W tym celu w ustawieniach konta należy wprowadzić następujące dane identyfikujące serwer pocztowy.

 • serwer POP3
 • adres: poczta.ans.pw.edu.pl
 • typ połączenia: SSL
 • port: 995
 • serwer SMTP
 • adres: poczta.ans.pw.edu.pl
 • typ połączenia: SSL
 • port: 465
 • serwer IMAP
 • adres: poczta.ans.pw.edu.pl
 • typ połączenia: SSL
 • port: 993

Należy włączyć opcję "serwer wymaga uwierzytelnienia".