Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej realizuje zadania badawcze i dydaktyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Wpisując się w misję Politechniki Warszawskiej oraz czerpiąc z wieloletniej, bogatej tradycji kształcenia w Uczelni, w sposób nowatorski rozwija własny kierunek: Administracja. Sięgając do wielu obszarów nauki daje absolwentowi szansę na zdobycie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, a więc zarówno prawnej i ekonomicznej, jak również technicznej oraz humanistycznej. To szerokie podejście pozwala studentom na uzyskanie unikalnych kompetencji i stanowi istotny atut na współczesnym rynku pracy.
Wysoka jakość kształcenia na studiach I. i II. stopnia o profilu ogólnoakademickim potwierdzana jest ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która po raz kolejny w 2017 roku uznała, że wszystkie kryteria jakościowe oceny programowej zasługują na ocenę w pełni pozytywną.

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna obejmuje kształcenie studentów na kierunku Administracja oraz - w ramach zewnętrznej oferty dydaktycznej - na innych kierunkach wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej. Obecnie WAiNS proponuje studentom poszczególnych wydziałów do wyboru 44 moduły zajęć w takich dziedzinach jak nauki humanistyczne i nauki społeczne z dyscyplin: nauki prawne,  filozofia, historia, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki socjologiczne.

Wydział prowadzi też seminaria i egzaminy z ekonomii i filozofii dla asystentów i studentów studiów doktoranckich przygotowujących rozprawy doktorskie w Politechnice Warszawskiej.

Współpraca międzynarodowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej współpracuje z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Japan Advanced Institute of Science and Technology, Nomi City – Japonia
 • Osaka Prefectural University, Osaka – Japonia
 • Eastern Kentucky University – USA
 • Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Mińsku – Białoruś,
 • Uniwersytet Amsterdamski – Holandia,
 • University of Sussex – Wielka Brytania,
 • Akademia Nauk Społecznych w Syczuanie – Chiny,
 • University of the Basque Country – Hiszpania,
 • University of Innsbruck – Austria,
 • Centre for Epistemology, Mind and Normativity, University of Edinburgh – Szkocja,
 • University of Macedonia – Grecja.

Współpraca dotyczy wymiany pracowników lub studentów, realizacji wspólnych projektów badawczych bądź współorganizacji konferencji.