Wydziałowe akty prawne - studenci

 • Zarządzenie nr 24/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenie obowiązku złożenia indeksu przy rejestracji na kolejny semestr studiów w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie nr 17/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 20 maja 2020 r.  w sprawie obniżenia minimalnych wymagań rejestracyjnych w procesie rejestracji studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
 • Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie zniesienia obowiązku dokumentowania przebiegu studiów za pomocą papierowego indeksu w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
 • Uchwała nr 40 /2017 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 27 czerwca 2017 roku, zmieniająca uchwałę nr 31/2013 w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Administracja.
 • Uchwała Nr 75/2018 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 2/15 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uruchomienia na kierunku Administracja specjalizacji: Bezpieczeństwo narodowe na studiach I. stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2014/2015.
 • Uchwala Nr 76/2018 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 czerwca 2018 roku, zmieniająca uchwałę nr 32/2013 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie uruchomienia na kierunku Administracja specjalizacji: Bezpieczeństwo narodowe Polski na studiach II. stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Uchwała Nr 77/2018 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 czerwca 2018 roku, zmieniająca uchwałę nr 33/2013 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie uruchomienia na kierunku Administracja specjalizacji: Finanse i bankowość na studiach II. stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • UCHWAŁA nr 113/2019 rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad dyplomowania.
 • Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w sprawie przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej.
 • Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzania nr 12/2017 z dn. 10 sierpnia 2017 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w sprawie przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej
 • Uchwała Nr 33/2015 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 22 września 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad rejestracji na następny rok studiów.
 • Uchwała Nr 43/2017 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/2015 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 22 września2015 roku w sprawie szczegółowych zasad rejestracji na następny rok studiów
 • UCHWAŁA Nr 84 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zasad punktacji ECTS w związku z uczestnictwem w warsztatach organizowanych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych lub przez Wydział.
 • UCHWAŁA Nr 54/2014 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zasad punktacji ECTS w związku z uczestnictwem w konferencjach i sympozjach naukowych.