WiFi PW

Informacje o sieciach WiFi PW, punktach dostępowych, zasadach korzystania. 

Sieć bezprzewodowa zarządzana przez CI składa się z urządzeń pozwalających na kreowanie wirtualnych sieci. Obecnie w skali całej sieci wykreowane są sieci o nazwach:

 • pwwifi – sieć przeznaczona dla pracowników PW,
 • pwwifi-students – sieć przeznaczona dla studentów PW,
 • konferencja – sieć udostępniana na potrzeby konferencji organizowanych przez PW, chroniona kluczem generowanym na czas danej konferencji.

Punkty dostępowe

Punkty dostępowe wyżej wymienionych sieci rozmieszczone są w następujących lokalizacjach:

 1. Gmach Główny (wszystkie pomieszczenia Czytelni BG, Sala katalogowa, Duża i Mała Aula, Sala Senatu, pok. 123) – zasięg możliwy na poszczególnych piętrach.
 2. Gmach Elektrotechniki.
 3. Gmach Starej Kotłowni.
 4. Budynek "Pod kominem" (pomiędzy Starą Kotłownią a GG).
 5. Gmach Fizyki.
 6. Gmach Mechaniki.
 7. Budynek Inżynierii Materiałowej przy ul. Wołoskiej.
 8. Budynek WIP, Narbutta 85 - korytarz Inżynierii Materiałowej, Budynek "Kotłowni", Wydz. Zarządzania (parter, aula).
 9. Budynek ITC.
 10. Gmach Biurowy, kl. C, pok. 347 (korytarz Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej).
 11. Budynek Wydz. IChiP, pomieszczenie Biblioteki.
 12. Budynek Wydz. Transportu.

Zasady dostępu

 1. do sieci pwwifi dostęp (identyfikator, hasło) dla pracowników jest załatwiany indywidualnie na Wydziałach przez upoważnione osoby, które mają prawo do nadawania uprawnień w systemie autoryzacji,
 2. do sieci pwwifi-students mają dostęp studenci, którzy mają aktualny status w systemie EWISTA (status nadawany jest co semestr po rejestracji w dziekanacie)– logowanie następuje poprzez identyfikator (numer albumu) i hasło (PESEL + pierwsza litera imienia matki pisana z dużej litery, bez polskich liter), dla studentów, którzy nie posiadają numeru PESEL generowane jest przypadkowe hasło, które można uzyskać w dziekanacie.
 3. sieć konferencja – dostęp jest organizowany na potrzeby konferencji zgłoszonych do Działu Administracyjno- Gospodarczego - jednorazowo jest generowany 13 znakowy klucz dostępowy.