Studenci z niepełnosprawnością

Ustawa z .............. o szkolnictwie wyższym.......... (nakaz zapewniania studentowi warunków do studiowania) (PDF)

Bss ds osob niepeln (link do strony)

Politechnika Warszawska chcąc zachęcić oraz umożliwić niepełnosprawnym studentom studiowanie na jednej z najlepszych uczelni w Polsce oferuje pomoc w postaci świadczenia w formie stypendium dla osób z niepełnosprawnością oraz udostępniając specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie.

Sprzęt ułatwiający studiowanie, którym dysponuje Politechnika Warszawska obejmuje następujący sprzęt (stan na dzień 04.01.2017 r.):

 • scaner optibook
 • plex talk
 • monitor - notatnik brail'owski
 • zestawy FM
 • notebooki
 • ultrabooki
 • dyktafony cyfrowe
 • zestawy słuchawkowe

Biblioteka Główna PW posiada stanowisko przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest ono wyposażone m.in. w:

 • specjalistyczne oprogramowanie
 • klawiatury
 • powiększalnik
 • drukarkę brail'owską

Szczegółowe informacje dotyczące ww. sprzętu (specyfikacja techniczna, parametry, model itd.) można uzyskać kontaktując się z Sekcją ds. osób niepełnosprawnych PW (link).