Program studiów

W poniższej tabeli znajdują się:

  • (a) programy studiów na kierunku Administracja i
  • (b) punkty ECTS dla kierunku Administracja 

na studiach rozpoczętych w latach 2014, 2015, 2016 i 2017.

Studia stacjonarne niestacjonarne
licencjackie magisterskie licencjackie magisterskie
a b a b a b a b
od 01.10.2014 PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
od 01.10.2015 PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
od 01.10.2016 PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
od 01.10.2017 PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Programy specjalizacji:

  • Bezpieczeństwo narodowe (studia licencjackie) PDF
  • Bezpieczeństwo narodowe Polski (studia magisterskie) PDF
  • Finanse i bankowość (studia magisterskie) PDF