Seminaria doktorskie

Zasady organizacji seminariów doktorskich w WAiNS

  1. W roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW są prowadzone seminaria doktorskie z filozofii i ekonomii dla uczestników studiów trzeciego stopnia PW i dla osób, które mają otwarte przewody doktorskie w PW.
  2. Seminaria w wymiarze 60 godzin trwają przez jeden semestr (4 godziny dydaktyczne w tygodniu) i mają przypisane 6 punktów ECTS. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnie prowadzonych seminariów są zawarte na stronie WAiNS (zakładka PhD) i w systemie USOS Web (Aktualności  Kalendarz rejestracji  Wydział Administracji i Nauk Społecznych  Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii).
  3. Zapisy na seminaria rozpoczynają się dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru i kończą się tydzień po jego rozpoczęciu lub wcześniej, w razie osiągnięcia limitu przyjęć w danej grupie seminaryjnej.
  4. Niezbędnym warunkiem uczestniczenia w seminarium jest zapisanie się na seminarium i złożenie w Sekretariacie Dziekana WAiNS pisemnej zgody od macierzystego wydziału na uczestniczenie w seminarium. Zgoda powinna być złożona najpóźniej dwa tygodnie po rozpoczęciu semestru.
  5. Zapisy są dokonywane poprzez system USOS Web (Aktualności  Kalendarz rejestracji  Wydział Administracji i Nauk Społecznych  Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii) lub w wyjątkowych przypadkach – przez złożenie prośby do Koordynatora ds. seminariów dla doktorantów PW o zgodę na dopisanie do listy uczestników seminarium.

Ekonomia

Dr hab. Radosław Koszewski, profesor uczelni - poniedziałek  15.00 - 18.00 zdalnie na MS Teams

Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej

Dr hab. Zbigniew Król profesor uczelni - wtorek 17.00 - 20.00 zdalnie na MS Teams

Klasyczne problemy i metody w filozofii

Prowadzenie:

  • prof. dr hab. Józef Lubacz
  • dr hab. Zbigniew Król, profesor uczelni

Prof. dr hab. Marek Maciejczak - piątek 14.00 - 17.15 zdalnie na MS Teams

Filozofia współczesna

Osoby, które zapisały się na seminarium ‘Filozofia współczesna’ po 27 września b.r., są proszone o kontakt mejlowy z prof. Markiem Maciejczakiem (w celu otrzymania kodu dostępu do zespołu w systemie MS Teams).