Wolontariat naukowy

Mając na uwadze misję Politechniki Warszawskiej odnoszącą się do moralnego i naukowego zobowiązania kształtowania postaw twórczych przyszłych absolwentów, w trosce o podnoszenie jakości i poziomu wiedzy oraz umiejętności w sferze prowadzenia badań naukowych osobom studiującym na Uczelni, a mających w przyszłości legitymować się szerokimi kompetencjami zawodowymi, jako kadra naukowa przygotowaliśmy projekt „Wolontariat naukowy” skierowany do studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. W jego ramach chcielibyśmy zaproponować wszystkim zainteresowanym studentom Wydziału Administracji i Nauk Społecznych zdobywanie kwalifikacji w zakresie prowadzenia badań naukowych. Naszym celem jest zarówno przygotowanie Państwa do prowadzenia badań, jak i umożliwienie udziału w badaniach prowadzonych przez naukowców z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Zasady wolontariatu naukowego

  • Udział w badaniach jest możliwy po zgłoszeniu prowadzącemu badania chęci wzięcia w nich udziału i po wyrażeniu zgody przez prowadzącego badania na włączenie studenta do badań.
  • Student zobligowany jest do przedłożenia zaświadczenia o przyjęciu na wolontariat naukowy Prodziekanowi ds. nauczania.

Szczegółowe informacje o tematach badawczych znajdują się w Dziekanacie.

Studenci zainteresowani udziałem w wolontariacie powinni zgłosić się do prowadzących tematy badawcze.

Dokumenty:

Zaświadczenie, wzór — załącznik nr 2 uchwały Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wolontariatu naukowego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych (DOC)