Seminarium z filozofii nauki

Seminarium z filozofii nauki działa na WAiNS od roku akademickiego 2014/2015. Organizuje je dr Paweł Stacewicz. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w czwartki. Uczestniczą w nich nie tylko pracownicy Wydziału i Politechniki Warszawskiej, ale również naukowcy z innych ośrodków akademickich. Honorowym patronem seminarium jest Profesor Witold Marciszewski. Więcej o seminarium można przeczytać na stronie internetowej.

10.03.2020 (wtorek) o godzinie 16:30 w sali 206 (GG) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Using conceptual spaces to model the structure  of empirical theories wygłosi prof. Peter Gärdenfors z Lund University

23.01.2020 (czwartek) o godzinie 17 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat inicjujący dyskusję pt. Informacja w ujęciu obliczeniowym. Dyskusja wokół tekstu Giuseppe Primiero wygłosi dr inż. Paweł Stacewicz z WAiNS PW.

12.12.19 (czwartek) o godzinie 17 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Obliczenia kwantowe wygłosi profesor Marek Kuś z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, dyrektor Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej na WAiNS PW.

7.11.2019 (czwartek) o godzinie 18.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Aksjologia informacji i cyfrowy komunizm wygłosi dr Beata Witkowska-Maksimczuk z Politechniki Warszawskiej.

30.05.2019 (czwartek) o godzinie 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Badania transdyscyplinarne z mojej perspektywy (na przykładzie budowania programu Gramatyki Rozproszonej) wygłosi profesor André Włodarczyk z paryskiej Sorbony.

11.04.2019 (czwartek) o godz. 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Informacja w ujęciu ontologicznym wygłosi dr Roman Krzanowski z Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie.

21.03.2019 (czwartek) o godz. 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. O własnościach semantycznych norm i rozkazów wygłosi dr Andrzej Malec reprezentujący Fundację na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki.

28.02.2019 (czwartek) o godz. 17.00 w sali 228 (Gmach Główny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Stan badań nad cywilizacją informacyjną wygłosi prof. Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej.

  • Z abstraktu wystąpienia: Zamierzeniem przyjętym w ramach omawianych badań jest ogarnięcie całokształtu symptomów nowego porządku światowego, u podłoża których leżą nieznane dotąd możliwości w zakresie automatyzacji przetwarzania informacji. O ile bowiem już dość dobrze rozpoznano role informatyzacji na poziomie lokalnym i w perspektywie doraźnej, to stosunkowo nie wiele się mówi o jej roli na poziomie globalnym i w perspektywie dziejowej. Można bez przesady powiedzieć, że technologia informacyjna stanowi dziś główny oręż w zmaganiach na cywilizacyjną skalę.

24.01.2019 (czwartek) o godz. 17.00 w sali 228 (Gmach Glówny PW) odbędzie się kolejne seminarium tematyczne z filozofii nauki. Referat pt. Komputery bez krzemu. Biologia syntetyczna i obliczenia w układach biologicznych wygłosi dr Marcin Rządeczka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

25.10.2018 (czwartek) o godz. 16.30 w sali 228 w Gmachu Głównym PW. Referat pt. Czy monada może być osobliwym przypadkiem obiektu OOP? wygłosił dr inż. Jarosław Strzelecki  z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.