Seminarium środowiskowe 'Filozoficzne problemy wiedzy' w IFiS

Seminarium organizowane jest przez IFiS PAN, Instytut Filozofii UW, ICFO i WAiNS.

Zapraszają dr hab. Zbigniew Król, prof. PW, prof. Józef Lubacz i dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UW.

14.12.2018: Jarosław Jarszak: Koncepcja Monady G.W. Leibniza jako klucz do zrozumienia wyobraźni w twórczości Stanisława Wyspiańskiego

14 grudnia 2018 r. o godz. 11:30 w sali 154 Pałacu Staszica (IFiS PAN) na kolejnym seminarium "Filozoficznych problemów wiedzy" wykład pod tytułem Koncepcja Monady G.W. Leibniza jako klucz do zrozumienia wyobraźni w twórczości Stanisława Wyspiańskiego wygłosi mgr Jarosław Jarszak (nauczyciel filozofii i religii w XVII LO im A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie).

25.01.2019: Prof. Grzegorz Pawłowski: (Meta-)język lingwistów: krytycznie w kwestii semantyki obiektów diagnozy (meta-)lingwistycznej

Kolejne posiedzenie seminaryjne rozpocznie się 25 stycznia 2019 r. o godz. 11:30 w sali 154 Pałacu Staszica (IFiS PAN), a referat będący kontynuacją listopadowego "Dwugłosu w kwestii semantyki matematyki" wygłosi Prof. Grzegorz Pawłowski (UW, Wydział lingwistyki Stosowanej oraz Interdyscyplinarne Forum Semantyczne). Tematem tego wystąpienia będzie "(Meta-)język lingwistów: krytycznie w kwestii semantyki obiektów diagnozy (meta-)lingwistycznej".

22.02.2019: Leszek Jaskulski: Gramatyka w cybernetyce

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium "Filozoficznych problemów wiedzy" w dniu 22 lutego 2019 r. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat nt. "Gramatyka w cybernetyce"wygłosi Pan Leszek Jaskulski (informatyk). Referat ten będzie kontynuacją kwestii lingwistycznych, które były przedmiotem obrad listopadowego i styczniowego spotkania, ale już z nowej perspektywy, niezwiązanej bezpośrednio z matematyką, lecz bardziej ogólnie z wiedzą i epistemologią.

22.03.2019: Prof. Piotr Błaszczyk: Jak Kartezjusz zmienił sens twierdzenia Pitagorasa

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium "Filozoficznych problemów wiedzy" w dniu 22 marca 2019 r. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat nt. "Jak Kartezjusz zmienił sens twierdzenia Pitagorasa" wygłosi Prof. Piotr Błaszczyk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków). Poniżej znajduje się streszczenie referatu.

Pobierz plik (pdf, 61,42 kB)

12.04.2019: dr Andrzej Malec: Czy semantyka odróżnia prawo naturalne od prawa stanowionego?

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium "Filozoficznych problemów wiedzy" w dniu 12 kwietnia 2019 r. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat pt. "Czy semantyka odróżnia prawo naturalne od prawa stanowionego?" wygłosi dr Andrzej Malec (Kochański i Partnerzy, ekspert BCC).

Pobierz plik (pdf, 134,51 kB)

17.05.2019: dr Michał Pręgowski: Czy jesteśmy inni? O zdolnościach poznawczych i społecznych poza gatunkiem ludzkim

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium "Filozoficznych problemów wiedzy" 17 maja br. wyjątkowo w sali 161, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat pt. "Czy jesteśmy inni? O zdolnościach poznawczych i społecznych poza gatunkiem ludzkim" wygłosi dr Michał Piotr Pręgowski (WAiNS PW).

Pobierz plik (pdf, 125,85 kB)

22.11.2019: Seminarium poświęcone życiu i poglądom Profesor Aliny Motyckiej

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium Filozoficznych problemów wiedzy w dniu 22 listopada br. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, które będzie poświęcone życiu i poglądom Profesor Aliny Motyckiej. Referaty wygłoszą (ok. 25 minut):

  • Prof. Jadwiga Mizińska, nt. Kilka wspomnień o Alinie Motyckiej,
  • Prof. Barbara Kotowa, nt. Aliny Motyckiej próba restytucji filozofii nauki,
  • Prof. Anna Drabarek, nt. Profesor Aliny Motyckiej rozważania na temat intuicji w nauce,
  • Prof. Paweł Bytniewski, nt. Biogram naukowy Profesor Aliny Motyckiej.

13.12.2019: prof. Zbigniew Semadeni: Koncepcja post-trangresyjnej nadinterpretacji w filogenezie i ontogenezie matematyki

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium "Filozoficznych problemów wiedzy" w dniu 13 grudnia br. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat nt. Koncepcja post-trangresyjnej nadinterpretacji w filogenezie i ontogenezie matematyki wygłosi Prof. Zbigniew Semadeni.

Pobierz plik (pdf, 132,53 kB)

24.01.2020: dr Maria Magdalena Dylewska: Znaczenie obrazu w pismach Jana Damasceńskiego

24 stycznia 2020 r. o godzinie 11:30 w sali 154 Pałacu Staszica (IFiS PAN) na kolejnym seminarium "Filozoficznych problemów wiedzy" wykład pod tytułem Znaczenie obrazu w pismach Jana Damasceńskiego wygłosi dr Maria Magdalena Dylewska (Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, TN KUL).

Ze streszczeniem referatu można zapoznać się tutaj.

28.02.2020: prof. Jerzy Król: Uwagi o zasadzie antropicznej i matematyce

28 lutego 2020 r. o godzinie 11:30 w sali 154 Pałacu Staszica (IFiS PAN) na kolejnym seminarium "Filozoficznych problemów wiedzy" wykład pod tytułem Uwagi o zasadzie antropicznej i matematyce wygłosi prof. Jerzy Król. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Pobierz plik (pdf, 114,47 kB)