Seminaria wydziałowe WAiNS

banner-wains-seminarium-01

2017.10.10 - pierwsze seminarium

W dniu 10 października 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Podczas seminarium dr hab. Robert Suwaj, prof. PW wygłosił odczyt pt. "Nakładanie obowiązków i cofanie uprawnień publicznoprawnych po zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego". Koreferat  pt. "Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego na sytuację procesową jednostki" wygłosi dr Robert Kędziora. Seminarium prowadził dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW.

2017.12.05 - drugie seminarium

5 grudnia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Podczas seminarium dr Michał Pręgowski z WAiNS wygłosił referat pt. "Status społeczny zwierząt towarzyszących po transformacji ustrojowej 1989 r.". Koreferat pt. "Zwierzęta towarzyszące w przestrzeni publicznej" wygłosiła dr Justyna Włodarczyk z Instytutu Anglistyki UW. Seminarium poprowadził dr Bartłomiej Skowron, prodziekan ds. nauki WAiNS.

2018.01.09 - trzecie seminarium

9 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali 206 GG PW odbyło się trzecie seminarium WAiNS. Podczas seminarium odczyt pt. Rola uczelni technicznych w industrializacji II Rzeczpospolitej wygłosił dr hab. Marek Jakubiak. Seminarium poprowadził dr Bartłomiej Skowron.

2018.03.06 - czwarte seminarium

We wtorek, 6 marca 2018 r. o godzinie 14 w sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyło się czwarte posiedzenie seminarium WAiNS. Tytułem spotkania było Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne w oddziaływaniu na rozwój terytorialny. Referaty wygłosiły: prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka oraz dr Agnieszka Tomczak. Spotkanie poprowadził dr Eligiusz Nowakowski.

2019.04.24 - piąte seminarium

We wtorek 24 kwietnia  2018 r. o godz. 14.00  w sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się piąte posiedzenie seminarium WAiNS. Tytułowy referat pt. Cywilizacja  informacyjna: transformacja od etycznej do  technicznej metody życia społecznego? wygłosi dr hab. Jacek Janowski, prof. PW. Koreferat wygłosi mgr Agnieszka Dragan-Pawlusiak. Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Skowron.

23.05.2018 - szóste seminarium

W środę 23 maja (środa) 2018 r., o godz. 12.00, w sali 213 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, podczas posiedzenia Seminarium Naukowego WAiNS PW, Rachel Brooks (kierownik projektu ERC Consolidator) wygłosi wykład pod tytułem The construction of higher education students within national policy: a cross-European comparison. Spotkanie poprowadzi dr Helena Bulińska-Stangrecka (WAiNS PW).

13.06.2018 - siódme seminarium

UWAGA! Zmiana godziny!

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim, siódme posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Seminarium odbędzie się w środę, 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Referat pt. Ontologia formalna prawa wygłosi dr hab. Zbigniew Król, prof. PW, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, PW).

22.11.2018 - ósme seminarium

Zapraszamy na ósme posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Seminarium rozpocznie się w czwartek 22 listopada 2018 r. o godz. 10.15 w sali 327 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Referat wygłosi: prof. dr hab. Jerzy Woźnicki z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.
Tytuł referatu: Regulacje fundamentalne Ustawy 2.0.
Spotkanie prowadzi: dr hab. Zbigniew Król, prof. PW, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

20.03.2019 - dziewiąte seminarium

Zapraszamy na IX posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Seminarium rozpocznie się w środę 20 marca 2019 r. o godz. 14.00  w sali 231 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Prelegent: dr hab. Piotr Radziewicz, prof. PW z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.
Tematyka spotkania: Przygotowanie projektu badawczego - warsztaty szkoleniowe.  
Spotkanie prowadzi: dr Bartłomiej Skowron

26.03.2019 - dziesiąte seminarium

Zapraszamy na X posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Seminarium rozpocznie się we wtorek 26 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali 206 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Prelegent: dr Bartłomiej Skowron z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Temat spotkania: Nowe zasady ewaluacji działalności naukowej. Spotkanie prowadzi: dr Katarzyna Górniak (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW).

2020.01.08 - jedenaste seminarium

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwie w Administracji zaprasza na XI spotkanie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW, którego tematem będzie: Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem cywilizacji informacyjnej. Seminarium rozpocznie się 8 stycznia 2020 r. o godzinie 16.00 w sali 208 w Gmachu Głównym PW.

Seminarium poprowadzą dr hab. inż. M. Kowalewski, prof. uczelni, dr hab. M. Jakubiak, prof. uczelni.