Semianaria prawnicze WAiNS

Zapraszamy do udziału w otwartych seminariach prawniczych organizowanych w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Tematyka seminariów koncentruje się na krajowych i zagranicznych zagadnieniach prawa publicznego, w tym prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej, a także szeroko rozumianej problematyce teorii i filozofii prawa. Celem seminariów jest stworzenie przestrzeni wolnej dyskusji dla różnych perspektyw badawczych: prawniczej, filozoficznej, etycznej, historycznej, socjologicznej czy politologicznej. Spotkania adresowane są przede wszystkim do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, ale mile widziani są również praktycy, działacze społeczni oraz wszystkie inne osoby, które zainteresują się podejmowanymi przez nas tematami. Nauka prawa jest też po to, aby służyć społeczeństwu.

Spotkania organizowane są cyklicznie w trakcie roku akademickiego, z reguły w ostatni czwartek miesiąca o godz. 16:30 w Gmachu Głównym PW (pl. Politechniki 1, Warszawa). Szczegółowe informacje o seminariach będą ogłaszane na stronie internetowej WAiNS.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Po referacie jest czas na dyskusję.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o wiadomość mailową na adres: p.radziewicz@ans.pw.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

  • 27 lutego 2020 r., g. 16:30—18:00, s. 213 (Gmach Główny), wystąpienie dr. Marcina Rojszczaka (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej): Czy ktoś jeszcze potrzebuje ochrony prywatności? O różnej percepcji prywatności we współczesnych modelach jej ochrony.
  • 26 marca 2020 r., g. 16:30—18:00, s. 213 (Gmach Główny), wystąpienie dr hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej): Paradygmatyczna zmiana konstytucji. UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE W ZWIĄZKU Z  Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 
  • 23 kwietnia 2020 r., g. 16:30―18:00, s. 213 (Gmach Główny) Wystąpienie dr. Michała Ziółkowskiego (European University Institute we Florencji): Muzyka ogni sztucznych: istota prawa do sądu, dualizm konstytucyjny i bezpośrednie stosowanie Konstytucji (uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 5.12.2019 r., III PO 7/19).
  • 28 maja 2020 r., 16:30―18:00, s. 213 (Gmach Główny), wystąpienie dr. Radosława Puchty (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej): Następcza kontrola konstytucyjności ustaw we Francji ― odrębności i podobieństwa w stosunku do rozwiązań polskich.