Konstytucyjne prawo intertemporalne

Projekt badawczy pt. Konstytucyjne prawo intertemporalne, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 7. Prace prowadzi zespół badawczy kierowany przez dr hab. Piotra Radziewicza, prof. PW. Przedmiotem badań jest problematyka intertemporalna w prawie konstytucyjnym, w szczególności zagadnienia czasowego zakresu stosowania konstytucji, dyrektyw intertemporalnych i ich aksjologii, a także skutków zmiany konstytucji.

Termin zakończenia projektu: luty 2019 r.

W ramach projektu odbyła się konferencja naukowa pod tym samym co projekt tytułem.