Projekty

Informacje o projektach pracowników WAiNS (kliknięcie w tytuł przenosi na podstronę poświęconą projektowi):

okres realizacji kierownik źródło finansowania tytuł

wartość projektu

(w PLN)

2018.07.01-2021.06.30 prof. Jerzy Woźnicki MNiSW Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni 523 822 (w 2019 r.)

2018.01.10-2021.01.09

(na WAiNS od 2018.02.14)

dr. hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni OPUS 13 Pojęcie i skutki prawne prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustawy 163 652

2015.01.28-2019.09.27

(na WAiNS od 2018.03.02)

dr. hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni  OPUS 7 Konstytucyjne prawo intertemporalne 209 736

2017.08.17-2020.08.16

(na WAiNS od 2018.10.16)

dr Monika Stachowiak-Kudła SONATA 12 Wolność badań naukowych i nauczania w orzecznictwie sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich 45 600
2018.10.19 – 2020.05.15 dr Dorota Wilkowska-Kołakowska  MINIATURA 2 (lista nr 4) Udział organizacji profesjonalnych w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami 24 197
2019.03.15 – 2020.03.29 dr Helena Bulińska-Stangrecka MINIATURA 2 (lista nr 11) Związki zaufania interpersonalnego, zaangażowania afektywnego pracowników oraz dzielenia się wiedzą ukrytą oraz ich wpływ na innowacyjność organizacji 37 404
2019.04.09 – 2020.04.23 dr Bartłomiej Skowron  MINIATURA 2  Ontologia formy matematycznej Saundersa Mac Lane'a 29 438
2020.03.03 - 2023.03.02 dr Antonio Vassallo OPUS 17

Samoistne Struktury w Grawitacji Kwantowej:

993 300
2020.06.26 - 2022.06.25 dr hab. Frank Zenker OPUS 18 Konstrukcja teorii w empirycznych naukach społecznych i naukach behawioralnych 740 760
na liście rankingowej dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni OPUS 18 Odpowiedzialność finansowa państwa członkowskiego wobec UE za naruszenie zasady praworządności 194 874
wrzesień 2020 - sierpień 2023 dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni

MSCA-ITN,

Horizon 2020

Interaktywne technologie języka naturalnego dla wyjaśnialnej sztucznej inteligencji

930 000

(ogółem 12 000 000)