Konstytucyjne prawo intertemporalne

26 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w Warszawie w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, sala 213, II piętro) rozpocznie się konferencja pt. "Konstytucyjne prawo intertemporalne"

PROGRAM KONFERENCJI
9:00 ― 9:15 OTWARCIE 
CZĘŚĆ PIERWSZA
moderator: dr hab. Marcin M. Wiszowaty, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
9:15 ― 10:00 Intertemporalne skutki zmiany konstytucji ― zagadnienia wprowadzające, dr hab. Piotr Radziewicz, prof. PW (Politechnika Warszawska)
10:00 ― 10:30 Prawo intertemporalne w polskich konstytucjach, dr Piotr Chybalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
10:30 ― 11:00 Dyskusja
11:00 ― 11:30 Przerwa
CZĘŚĆ DRUGA
moderator: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
11:30 ― 12:00 Aksjologiczne podstawy konstytucyjnego prawa intertemporalnego, dr Krzysztof Kaleta (Uniwersytet Warszawski)
12:00 ― 12:30 Intertemporalne zagadnienia odpowiedzialności za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej ― studium przypadku, dr Michał Ziółkowski
12:30 ― 13:00 Dyskusja
13:00 ― 13:10 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Prosimy o potwierdzenie udziału do 1 czerwca 2018 r.

na adres e–mail: pradziewicz@ans.pw.edu.pl

lub telefonicznie: 607 685 806

Konferencja_WAiNS mała

Plakat konferencyjny w pliku png (większy rozmiar)

Program konferencji w pliku PDF

Wydarzenie na Facebooku

Konferencja jest częścią projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC–2014/13/B/HS5/01453