Koła naukowe

Zarządzenie Rektora nr 10/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej (PDF),

Karta rejestracyjna (PDF),

Wzór wniosku o wpis do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej (PDF),

Wzór regulaminu koła naukowego (PDF),

Deklaracja zgody osoby proponowanej na opiekuna naukowego koła (PDF),

Sprawozdanie z działalności (PDF),

Sprawozdanie finansowe i rozliczenie (PDF),

Strona internetowa Rady Kół Naukowych PW (link).

   

Politechnika Warszawska to uczelnia, która pozwala rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez umożliwianie studentom i doktorantom zrzeszania się w organizacje studenckie i doktoranckie, zwane dalej "organizacjami studenckimi i/lub doktoranckimi". Zrzeszają one studentów i/lub doktorantów PW w tzw. koła naukowe.

Obecnie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych działają następujące koła naukowe: