Prawo Publiczne

Realizujemy projekty związane z działalnością administracji publicznej we wszystkich obszarach jej zadań i kompetencji.

Członkowie grupy

 • dr hab. Robert Suwaj - prof. PW, specjalista w zakresie teorii prawa administracyjnego i procedur administracyjnych
 • dr Robert Kędziora - adiunkt, specjalista w zakresie prawa administracyjnego
 • dr Radosław Puchta - adiunkt, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, praw człowieka i prawa administracyjnego ustrojowego
 • dr Monika Stachowiak-Kudła, adiunkt, specjalista w zakresie prawa administracyjnego materialnego (w szczególności prawa szkolnictwa wyższego), finansów publicznych i prawa finansowego oraz empirical legal studies
 • dr Dominik Sypniewski, adiunkt, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, prawa budowlanego i prawa ochrony konkurencji
 • Agnieszka Wilk-Ilewicz, adiunkt, specjalista w zakresie prawa europejskiego i prawa ochrony środowiska
 • Dorota Wilkowska-Kołakowska, adiunkt, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, nauki o administracji i gospodarki nieruchomościami 

Publikacje

 1. R. Suwaj, Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 2. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 5. wyd., C.H. Beck, Warszawa 2017.
 3. D. Sypniewski, Competition restrictions by professional self-government, w: Ekonomia i Prawo, vol. 17, nr 4, 2018, ss. 405-415; DOI:10.12775/EiP.2018.029.

Projekty

 1. „Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej” - projekt naukowy indywidualny, zrealizowany przez R. Suwaja w latach 2012- 2014
 2. „Udział organizacji profesjonalnych w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami” grant (NCN MINIATURA 505/00842/1180) indywidualny realizowany przez dr D. Wilkowską-Kołakowską, planowana data zakończenia 15-05-2020,
 3. „Samorząd zawodowy zawodów zaufania publicznego: kryteria utworzenia, a zakres i środki nadzoru państwowego” (NCN 2011/01/D/H5/01507) - projekt indywidualny zrealizowany przez D. Sypniewskiego

Kontakt

Dr hab. Robert Suwaj, prof. PW

rsuwaj@ans.pw.edu.pl

old.ans.pw.edu.pl