Baza Wiedzy PW

3

Realizując postulaty „otwartej nauki” zawarte w projekcie SYNAT Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) upowszechnia wyniki badań naukowców PW w społeczeństwie.
W szczególności podstawowym celem BWPW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW społecznościom naukowym w kraju i za granicą i udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań. Tym samym BWPW stwarza podstawy do budowania kontaktów i współpracy naukowców PW ze środowiskami naukowymi oraz biznesowymi  w kraju i w świecie.

Integralną część systemu stanowi repozytorium, które archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. W repozytorium gromadzone są także rozprawy doktorskie obronione w PW, rozprawy, których autorami są pracownicy PW, rozprawy wykonane pod kierunkiem pracowników PW lub przez nich recenzowane.

Prace dyplomowe studentów (inżynierskie, licencjackie i magisterskie) i słuchaczy studiów podyplomowych podlegają ewidencji w repozytorium PW na podstawie decyzji kierownika właściwej jednostki (zgodnie z § 4 Uchwały Senatu z dnia 21 listopada 2012 r.).