Wpłaty za Akademik - nowo przyjęci studenci

Opłaty za akademik należy wpłacać na konto indywidualne, ale w zakładce „domy studenckie” na nr konta odpowiedniego akademika.
Proszę nie wpłacać należności z tego tytułu na konto WAINS przypisane w systemie USOS.