Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Dział ds. Szkoleń PW uprzejmie informuje o organizowanych przez Centrum Informatyzacji PW oraz przez Ośrodek Kształcenia na Odległość:

  • bezpłatnych konsultacjach indywidualnych MS Teams – poziom podstawowy (CI PW)
  • bezpłatnych kursach szkoleniowych Moodle – wprowadzenie do pracy z platformą dydaktyczną (OKNO)

Więcej informacji na stronie Centrum Informatyzacji: https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Wsparcie-pracy-zdalnej/Konsultacje-i-warsztaty

oraz na stronie Działu ds. Szkoleń:  https://www.szkolenia.pw.edu.pl/Aktualnosci/Konsultacje-MS-Teams-i-warsztaty-Moodle