Publikacja dr. hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni

panstwo-i-prawo

Pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni, opublikował artykuł pt.: Kryzys konstytucyjny i paradygmatyczna zmiana konstytucji w czasopiśmie Państwo i Prawo. W artykule autor broni tezy, że kontrola rozproszona ustaw, którą polskie sądy podjęły w reakcji na kryzys konstytucyjny wywołany „sporem o TK”, wykształciła mechanizm obronny demokracji konstytucyjnej i w konsekwencji prowadzi do zmiany konstytucji.

Zachęcamy do lektury!

Pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni, opublikował artykuł pt.: Kryzys konstytucyjny i paradygmatyczna zmiana konstytucji w czasopiśmie Państwo i Prawo. W artykule autor broni tezy, że kontrola rozproszona ustaw, którą polskie sądy podjęły w reakcji na kryzys konstytucyjny wywołany „sporem o TK”, wykształciła mechanizm obronny demokracji konstytucyjnej i w konsekwencji prowadzi do zmiany konstytucji. Zmiany tej nie można wyjaśnić za pomocą znanych pojęć i kategorii, ma charakter w pełni twórczy i dokonuje się bez zmiany brzmienia przepisów konstytucyjnych. Artykuł jest opublikowany w OA i jest dostępny pod tym linkiem: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/panstwo-i-prawo/zawartosc-numerow/2338-panstwo-i-prawo-10-2020?fbclid=IwAR0Y5e4gxiDnlkhvFMDO7jd9Mx11vpGIdLG-9MdqMF-USZTx83XcUrkdQ3Q.

Czasopismo Państwo i Prawo - przypisana liczba punktów: 70, przypisana dyscyplina naukowa: nauki prawne.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 0031-0980