Publikacja dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, prof. uczelni

publikacja_koszowy_stacewicz

W listopadzie b.r. ukazał się numer tematyczny czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” pod redakcją dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, pt. „Contemporary Philosophy of Informatics” https://content.sciendo.com/view/journals/slgr/63/1/slgr.63.issue-1.xml . Jest to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym z udziałem tak wybitnych filozofów informatyki jak Raymond Turner i Giuseppe Primiero. W numerze znajdują się publikacje kilkorga pracowników naszego wydziału: Zbigniewa Króla, Pauli Quinon, Pawła Stacewicza, Michała Stelmacha i Oleny Yaskorskiej-Shah.

Zachęcamy do lektury!

Czasopismo  Studies in Logic, Grammar and Rhetoric - przypisana liczba punktów: 40, przypisana dyscyplina naukowa: filozofia; językoznawstwo.

ISSN: 2199-6059