Odbiór legitymacji - nowo przyjęci studenci

Informacja dla nowo przyjętych studentów:

Wpłaty za indeks (4zł) oraz legitymację studencką (22zł) łącznie (26zł) należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS). Informację na temat logowania się do systemu widnieją na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl/ .

Przy odbiorze legitymacji należy :

  • okazać  dokonanie opłaty; 
  • dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

 

Odbiór legitymacji będzie możliwy od 5 października br., poszczególne grupy dziekańskie otrzymają informacje o dokładnym terminie odbioru.