Aktualności

Publikacja dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, prof. uczelni

publikacja_koszowy_stacewicz

W listopadzie b.r. ukazał się numer tematyczny czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” pod redakcją dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, pt. „Contemporary Philosophy of Informatics” https://content.sciendo.com/view/journals/slgr/63/1/slgr.63.issue-1.xml . Jest to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym z udziałem tak wybitnych filozofów informatyki jak Raymond Turner i Giuseppe Primiero. W numerze znajdują się publikacje kilkorga pracowników naszego wydziału: Zbigniewa Króla, Pauli Quinon, Pawła Stacewicza, Michała Stelmacha i Oleny Yaskorskiej-Shah.

Zachęcamy do lektury!

Złota Kreda 2020 - Laureaci z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Laureaci-Zlotej-Kredy-2020m
W dniu 16 listopada 2020 r. podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej przedstawiono listę laureatów nagrody Złotej Kredy, którą studenci przyznali nauczycielom akademickim  wnoszącym szczególny wkład w ich edukację.

Publikacja dr. hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni

panstwo-i-prawo

Pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni, opublikował artykuł pt.: Kryzys konstytucyjny i paradygmatyczna zmiana konstytucji w czasopiśmie Państwo i Prawo. W artykule autor broni tezy, że kontrola rozproszona ustaw, którą polskie sądy podjęły w reakcji na kryzys konstytucyjny wywołany „sporem o TK”, wykształciła mechanizm obronny demokracji konstytucyjnej i w konsekwencji prowadzi do zmiany konstytucji.

Zachęcamy do lektury!

Projekt pomocowy MNiSW-PW

pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Warszawską we współdziałaniu z partnerami polskimi (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Fundacja Rektorów Polskich(FRP)) oraz ukraińskimi (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy (ZRUU)), pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy i dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zmiana terminu składania wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego

wnioski

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19, zostają wydłużone terminy na składanie wniosków o pomoc materialną, wynikających z Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021.

Szczegóły dostępne w Decyzji Prorektora ds. studenckich.

Zarządzenie Rektora nr 127/2020 z dnia 02/11/2020

covid_19_150

Szanowni Państwo,

mając na uwadze postanowienia zarządzenia Rektora nr 127/2020 z dnia 2/11/2020

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. 

informujemy, że wszystkie zajęcia do dnia 29 stycznia 2021 r. będą odbywały się w trybie zdalnym.

Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Zmiana terminu składania wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego

wnioski

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19, zostają wydłużone terminy na składanie wniosków o pomoc materialną, wynikających z Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021.

Szczegóły dostępne w Decyzji Prorektora ds. studenckich.

Zapisy na zajęcia JĘZYKA ANGIELSKIEGO w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Informacja dla studentów III semestru studiów I stopnia

Osoba odpowiedzialna za organizację na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:

mgr Anita Pawłowska, adres: anita.pawlowska@pw.edu.pl

Zapisy na zajęcia WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w załącznikach przesyła:

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2020/2021

Dziekani_mmini

Życzymy wszystkim członkom naszej wspólnoty akademickiej, aby w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW owocnie realizowali plany, zainteresowania i pasje, a uzyskane osiągnięcia były źródłem Państwa satysfakcji i radości.

Władze WAiNS PW

ZAPISY NA PRZEDMIOTY OBIERALNE

Zapisy na przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać się po zalogowaniu na stronę USOS PW,
w następującej sekwencji:

Wpłaty za Akademik - nowo przyjęci studenci

Opłaty za akademik należy wpłacać na konto indywidualne, ale w zakładce „domy studenckie” na nr konta odpowiedniego akademika.
Proszę nie wpłacać należności z tego tytułu na konto WAINS przypisane w systemie USOS.

Ostateczny termin na składanie dokumentów na Wydział Administracji i Nauk Społecznych

weryfikacja_ans_150
Informujemy, że w dniach: 05.10.2020 (poniedziałek) oraz 06.10.2020 (wtorek) jest ostatni moment na dostarczenie wymaganych dokumentów i złożenie podpisów przez kandydatów:
  • na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,
  • na studia I stopnia niestacjonarne.
Po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane. Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie nie uzupełnią wymaganych dokumentów otrzymają decyzję negatywną. Rekrutacja na Wydział Administracji i Nauk Społecznych zostanie ostatecznie zamknięta w dniu 7.10.2020 r.

Nowy Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

a_zalcewicz

Dr hab. Anna Zalcewicz, profesor Uczelni, nowym Dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

JM Rektor PW prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał na funkcję Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Annę Zalcewicz, profesora Uczelni.

Uroczyste wręczenie nominacji dziekańskich odbyło się 9 września 2020 roku w Sali Senatu PW.

Odbiór legitymacji - nowo przyjęci studenci

Informacja dla nowo przyjętych studentów:

Termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia

Kandydatki i kandydaci na studia,

osoby zakwalifikowane na studia I stopnia  zapraszamy na Wydział Administracji  Nauk Społecznych w terminie od 16 do 23 września br. w godz. 9.00-12.00; 12.30-14.00 do Sali 207 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w celu osobistego złożenia dokumentów.

REKRUTACJA 2020 - WAŻNE KOMUNIKATY

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Ważna publikacja pracownika WAiNS

11097
Kończący kadencję prodziekan ds. nauki dr Bartłomiej Skowron opublikował wspólnie z prof. dr. hab. Krzysztofem Wójtowiczem z Uniwersytetu Warszawskiego artykuł pt. Throwing spatial light: on topological explanations in Gestalt psychology w czasopiśmie Phenomenology and the Cognitive Sciences. Tekst ten dotyczy geometrycznych i topologicznych wyjaśnień w teorii osobowości Kurta Lewina. Tezą tekstu jest stwierdzenie, że zarówno eksplikacje w sensie Carnapa, wyjaśnienia analizowane w filozofii nauki, jak i metafory podpadają pod jeden zabieg poznawczy: rzucanie światła. W przypadku Lewina i psychologii Gestalt jest to rzucanie przestrzennego światła. W artykule analizowane są szczegóły dotyczącego tego uprzestrzennienia. Artykuł jest opublikowany w OA i jest dostępny pod tym linkiem: https://link.springer.com/article/10.1007/s11097-020-09691-1. Zachęcamy do lektury. Czasopismo jest przypisane do dyscypliny filozofia, wartość punktowa czasopisma wynosi 100, co wzmocni ewaluację dyscypliny filozofia na PW.