Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

Inauguracja

Na WAiNS odbywają się seminaria:

WSZYSTKIE PUBLICZNE WYDARZENIA ZOSTAJĄ ODWOŁANE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZSPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA.

Nadchodzące wydarzenia on-line: